Z okazji „Dnia Sołtysa” pragnę złożyć najlepsze życzenia, zdrowia, szczęścia i optymizmu, wielu sukcesów w życiu osobistym oraz pomyślności i wytrwałości w rozwiązywaniu wszystkich spraw dotyczących lokalnej społeczności. dzien soltysa
Niech dążenia do zamierzonych celów nie napotykają na przeszkody, a pełniona funkcja przynosi wiele satysfakcji.
Jednocześnie składam serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę i zaangażowanie w realizację określonych zadań oraz działalności na rzecz rozwoju i poprawy życia mieszkańców Gminy Lelis oraz za wszelkie przejawy sympatii i życzliwości.

Wójt Gminy
Stefan Prusik

W załączeniu do artykułu - Życzenia Prezydenta RP z okazji Dnia Sołtysa.