pomoc senioromSeniorzy coraz częściej stają się ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych, ze strony rozmaitych firm i naciągaczy. Schemat z reguły wygląda podobnie. Starszy człowiek odbiera telefon, np. z banku, firmy handlowej, telekomunikacyjnej, energetycznej czy ubezpieczeniowej.
Bywa że naciągazce odwiedzają seniora w domu. Osoba, która prowadzi rozmowę zwykle przedstawia sie w imienia i nazwiska, wydaje się miła i pomocna. Wzbudza zaufanie. Szybko też zaczyna namawiać swojego rozmówcę do skorzystania z "wyjątkowej oferty" lub "promocji".Doradza np. zmianę aktualnego abonamentu telefonicznego, zawarcie nowej umowy na dostawę energii elektrycznej, wzięcia kredytu czy wykupienie polisy.
Wykorzsytujac ludzką naiwność i niewiedzę, posługując się sprytnymi marketingowymi chwytami, potrafią nakłonić seniora do tego, by podpisał odpowiednie dokumenty i wyraził zgodę na to, co mu się proponuje.

 

Niebawem okazuje się, że miało być taniej i lepiej, a jest drożęj i gorzej.

Takim własnie systuacjom nasza organizacja przeciwstawia się.

Warto skorzystać z tej pomocy - napisz do nas lub zadzwoń tel. 42 279 73 55

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020