AKTUALIZACJA - 31.08.2018 r.

Gmina Lelis informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie nastąpiło otwarcie ofert dotyczących zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Lelis w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019".

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE „GABRIELLA” ul. Łęczysk 94A, 07-410 Ostrołęka.