Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej. Usługa ta ułatwi rolnikom zgłaszanie wypadku zaistniałego w gospodarstwie rolnym oraz składanie Wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą choroba zawodową.

KRUS ePUAP