INFORMACJA

List Pani Prezes KRUS - Bezpieczne wakacje 2021.

KRUS KONKURS 14 06 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej. Usługa ta ułatwi rolnikom zgłaszanie wypadku zaistniałego w gospodarstwie rolnym oraz składanie Wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą choroba zawodową.

KRUS - KOMUNIKAT

KRUS KOMUNIKAT 24 03 2021

KRUS - ANKIETA

 Ankieta dla rolników: www.krus.gov.pl

krus ankieta 13 11 2020

KRUS - INFORMACJA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie, Placówka Terenowa w Ostrołęce uprzejmie informuje, że sala obsługi interesantów jest zamknięta dla bezpośredniej obsługi. Na stoliku przygotowane są druki i formularze do pobrania.
Po wypełnieniu, dokumenty proszę wrzucić do skrzynki podawczej. W razie wątpliwości można skontaktować się z pracownikiem telefonicznie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość podejścia pracownika Kasy do interesanta. Czasowo w PT KRUS zostają zawieszone badania lekarskie przez lekarzy rzeczoznawców Kasy i komisje lekarskie Kasy. Wstrzymuje się także czasowo wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne dla rolników.