OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 116
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:23 dnia 30.06.2022

 ostrzezenie meteo zbiorcze nr 116 2022

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 47

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 47

ostrzezenie meteo nr 47

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 43

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 43

ostrzezenie meteo nr 43

DZIEŃ Z KRAJOWĄ MAPĄ ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

„Dzień z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa”
21 czerwca 2022 roku

21 czerwca br. został ogłoszony „Dniem z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa” na terenie garnizonu mazowieckiego.

W związku z tym zachęcamy do współpracy organy lokalnego samorządu, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, Komisariatem Policji w Myszyńcu i posterunkami Policji usytuowanymi na terenie powiatu ostrołęckiego w celu podjęcia wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych.

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce nakręciła krótkie spoty przedstawiające, jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 39

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 39

ostrzezenie meteo nr 39

Podkategorie

POLICJA