WIEŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2017

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 5 (74) - wrzesień 2017 r.