ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ SPOSOBU ICH USTALANIA

Na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.).Wójt Gminy Lelis zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 8127) od 1 września 2019 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości
    19 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) w wysokości
    35 złotych od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
TEREN GMINY LELIS

1 kwietnia 2019 r.
Lelis, Długi Kąt, Szafarnia, Gibałka, Łodziska, Obierwia, Aleksandrowo, Olszewka, Szwendrowy Most, Siemnocha, Białobiel, Gnaty, Durlasy.

2 kwietnia 2019 r.
Szafarczyska, Nasiadki, Dąbrówka, Gąski, Płoszyce, Szkwa, Kurpiewskie, Łęg Starościński, Łęg Starościński - Walery, Łęg Przedmiejski.

Odpady wystawiane przed posesję.
Zbiórka od godz. 7:00

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn.  zm.) Wójt Gminy Lelis zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1841)

od 1 marca 2019 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 52 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,
  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) w wysokości
    80 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego.
ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

TEREN GMINY LELIS

11 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Lelis, Długi Kąt, Szafarnia, Gibałka, Łodziska, Obierwia, Aleksandrowo, Olszewka, Szwendrowy Most, Siemnocha, Białobiel, Gnaty, Durlasy

 12 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Szafarczyska, Nasiadki, Dąbrówka, Gąski, Płoszyce, Szkwa, Kurpiewskie, Łęg Starościński, Łęg Starościński - Walery, Łęg Przedmiejski

 ODPADY WYSTAWIANE PRZED POSESJE

ZBIÓRKA OD GODZ. 7.00