„Budowa ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) – ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis etap II dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 92.663,00 zł.”

Gmina Lelis pozyskała dofinansowanie na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. Budowa ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) – ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis etap II w ramach programu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2018 r. Wartość projektu to - 115 828,76 zł, z tego wartość dofinansowania wynosi - 92 633,00 zł.

DROGA Golanka-Grale-Nasiadki

Zamiast  tradycyjnej wstęgi - w poprzek drogi ustawione były pniaki drzew, z zaplecionym świerkiem  i liśćmi dębu, zamiast nożyc - toporki. W taki nieco nietypowo sposób, w lesie, niedaleko Ols Płoszyckich,  została 25 września uroczyście otwarta droga Golanka-Grale-Nasiadki. Odcinek przebudowany na długości 5,6 km, ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż 741 mb drogi o szerokości 5,5 metrów. W sumie koszt przebudowy wyniósł ponad 2,5 mln zł.

„Budowę bazy edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 98 169,19 zł.”

Gmina Lelis pozyskała dofinansowanie na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis” w ramach programu „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 r. Wartość projektu to - 114 897,73 zł, z tego wartość dofinansowania wynosi - 98 169,19 zł.