STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROŁĘCE

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89 § 1, art. 90 § 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 703) zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji administracyjnej o uznaniu działki nr 133 o po w. 1,05 ha położonej w obrębie ewidencyjnym ALEKSANDROWO gm. Lelis za mienie gromadzkie (gminne).