OGŁOSZNIE

OGŁOSZNIE O WPROWADZENIU STOPNIA ALARMOWEGO NA TERENIE RP

Zarządzeniem Nr 89 Prezesa Rady Ministrów w sprawie stopnia alarmowego CRP na całym terytorium RP, wprowadza się drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r. od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r. godz. 23:59.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 82

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

informuje:

informacja 19 06 2020

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

informuje:

informacja 17 06 2020

WPROWADZENIE STOPNI ALARMOWYCH NA TERENIE RP

OGŁOSZENIE
O WPROWADZENIU STOPNI ALARMOWYCH NA TERENIE RP

Zarządzeniem Nr 6 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59.
Wprowadzenie ww. stopni alarmowych jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.
W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o:

  • informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;
  • informowanie służb o zauważeniu osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia (dziwnie rozglądających się w miejscach publicznych, prowadzących wyraźną obserwację miejsc lub obiektów, fotografujących ukradkiem te obiekty, itp.);
  • informowanie służb o zastanawiąjąco zaparkowanych samochodach w miejscach nie zawsze na ten cel przeznaczonych.

Od czujności i odpowiedzialności nas wszystkich zależy nasze bezpieczeństwo.

INFORMACJA - KMP W OSTROŁĘCE

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, informuję, iż zgodnie z planem priorytetowym, będą przeprowadzone działania priorytetowe w następujących rejonach służbowych:

Rewir Dzielnicowych I Wydziału Prewencji KMP w Ostrołece informuje iż na okres czasu 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r. podjęto działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 9.

Przedmiotowy plan związany jest z Rejonem boiska i kortów tenisowych przy Zespole Szkół w Lelisie przy ul. Szkolnej 51, gdzie w godzinach popołudniowo-wieczornych tj. od 18:00 do 22:00 dochodzi do zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania, spożywania alkohlu oraz palenia wyrobów tytoniowych w miejscu niedozwolonym.

Rewir Dzielnicowych I Wydziału Prewencji KMP w Ostrołece informuje iż na okres czasu 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r. podjęto działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 10.

Przedmiotowy plan związany jest zzakłócaniem ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu w miejscowosci Łęg Starościński 100A. Przyczyną powstawania zagrożenia jest gromadzenie sie w rejonie sklepu osób spożywających alkohol. Do zdarzeń dochodzi codziennie w godz. 7:00-9:00 oraz 16:00-18:00.

Podkategorie

POLICJA