KOMUNIKAT CRP

komunikat stopien alarmowy 2022

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 26

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 26

ostrzeżenie meteo nr 26 2022

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 34ostrzeżenie meteo nr 34 23 02 2022

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy

CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP).

RCB 3 STOPIEN ALARMOWYStopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 20

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 20OSTRZEŻENIE METEO NR 20

Podkategorie

POLICJA