OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 7

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6

informacja 13 01 2021

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 90

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 90

ostrzezenie meteorologiczne nr 90

INFORMACJA KMP W OSTROŁĘCE

Dzeilnicowy rejonu nr 9 gminy Lelis na okres czasu 01.07.2020 r. - 31.12.2020 r. podejmuje działania priorytetowe związane z rejonem sklepu spożywczego MICHAŁEK w miejscowości Durlasy 57A, gdzie w godzinach popołudniowych tj. 16-20 oraz porannych tj. od 7 do 10:00 od poniedziałku do niedzieli dochodzi do spożywania alkoholu.

Celem założonym do osiągnięcia jest zmniejszenie ilości zgłoszeń mieszkańców, oraz eliminacja zagrożenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa poprzez prowadzenie wzmożonych kontroli wskazanego rejonu oraz stosowanie właściwych środków oddziaływania wychowawczego.

INFORMACJA KM POLICJI W OSTROŁĘCE

Rewir Dzeilnicowych I Wydziału Prewencji KMP w Ostrołęce informuje, iż na okres czasu 01.07.2020 r. - 31.12.2020 r. podjęto plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9.

Przedmiotowy plan związany jest z zakłócaniem ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu ABC w miejscowości Dąbrówka 57. Przyczyną powstawania zagrożenia jest gromadzenie się w rejonie sklepu osób spożywających alkohol. Do zdarzeń najczęściej dochodzi w godz. 11:00 - 12:00 oraz 17:00-19:00.

Podkategorie

POLICJA