OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE I STOPNIA DLA GMINY LELIS

Pył zawieszony PM2,5

W związku z przekroczeniem w 2019 roku poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty)

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

INFORMACJE O PRZEKROCZENIACH:

Nazwa substancji: Pył zawieszony PM2,5.

Obszar: województwo mazowieckie.

Czas obowiązywania: do dnia 08.04.2019r. do godz. 23.59

Rewir Dzielnicowych I Wydziału Prewencji KMP w Ostrołęce informuje iż na okres czasu 1.01-30.06.2019 roku podjęto plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 10.
Przedmiotowy plan związany jest ze spożywaniem alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócanie porządku publicznego, rejon sklepu spożywczego w miejscowości Łęg Przedmiejski 81 oraz przyległy przystanek autobusowy do których dochodzi w godz. 10.00 – 12.00 oraz w godz. 16.00 – 19.00.

O tego typu zjawiskach proszę informować dzielnicowych pod numerami telefonów: 696-497-146

INFORMACJA

WÓJT GMINY LELIS
INFORMUJE

że w dniu 14 listopada 2018 r. w godz. 09:00-14:00 na terenie Województwa Mazowieckiego przeprowadzony zostanie:

TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIACH UDERZENIAMI Z POWIETRZA

Podczas ćwiczenia będą uruchamiane syreny alarmowe systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu ostrołęckiego, bezpośrednio z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego.

Jest to sygnał ćwiczebny, służący przetestowaniu systemu. W związku z powyższym prosimy Państwa o zachowanie spokoju.

DEBATA

Weź udział w debacie i porozmawiaj o bezpieczeństwie.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Program "Dzielnicowy bliżej nas"
Aplikacja "Moja Komenda"

Debata: 6 marca 2018 r. godz. 13:00
Miejsce: CK-BiS, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis

Terytorialna służba wojskowa, TSW – rodzaj czynnej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP, pełnionej w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Została wprowadzona 1 stycznia 2017, ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piatego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Podkategorie

POLICJA