Fot.: Antoni Kustusz

FESTYN ,,ŚWIĘTO CHLEBA’’ - ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY, 1.09.2019 R.

Na placu wiejskim nad Rozogą w Łęgu Starościńskim-Walery 1 września odbył się pierwszy festyn ,,Święto Chleba’’, na który przyszli bardzo licznie mieszkańcy sołectwa oraz okolicznych miejscowości. Na gościnny stół trafiło ponad 30 domowych wypieków, które przygotowały miejscowe gospodynie z Kółka Rolniczego Nad Rozogą, a gości mogli się uraczyć doskonałym piwem kozicowym, skorzystać z propozycji gier i zabaw stoiska PERN i StoraEnso, uczestniczyć w konkursach sportowych, posłuchać dobrej muzyki kurpiowskiej oraz występów kapel i zespołu Pniaki i Krzaki. Najważniejszy jednak był chleb, bowiem jak wyjaśnił sołtys Grzegorz Czeleń, w miejscu placu wiejskiego nstał kiedyś młyn wodny i społeczność wiejska postanowiła nawiązać do tych tradycji czyniąc chleb główną atrakcją dla swoich kończących lato festynów. W tym roku bogatą ofertę wypieków, chlebów i bułek zapewniła Piekarnia Kurpiowska Serafin. Wspaniały okolicznościowy  bochenek na otwarcie festynu podzielili wójt Stefan Prusik, przewodniczący Rady Gminy Anna Dobkowska oraz sołtys, zapraszając wszystkich obecnych do degustacji chlebowych  wspaniałości. Jednak zanim do tego doszło wszyscy zebrani na wniosek wójta uczcili minutą ciszy pamięć polskich ofiar II wojny światowej. 

 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz ,,Wieści Gminne’’