Dzień Rodziny, zorganizowany 15 czerwca w Szkole Podstawowej w Olszewce był nie tylko popisem umiejętności i talentów uczniowskiej gromady przed swoimi rodzinami i wychowawcami, ale także źródłem refleksji o rodzinie i jej roli w życiu naszej gminy. dzien rodziny 2019

 - Dla nas rodzina stanowi źródło siły gminy i dlatego będziemy robić wszystko, aby rodziny wspierać, pomagać w pokonywaniu trudności, w tworzeniu dobrych warunków do rozwoju dla dzieci i ich rodziców, dla seniorów – oświadczył wójt Stefan Prusik, otwierając szkolną uroczystość.

 

A dzieciaki były wspaniałe. Tańczyły, recytowały, prezentowały scenki i skecze, jednym słowem pokazywały wszystko co umieją. Więc i oklaski były głośne i rzęsiste. Nikomu nie zabrakło słodkiego poczęstunku, a także słów uznania za szkolne osiągnięcia.

 

Fot. Antoni Kustusz