WIEŚCI GMINNE - MARZEC 2020
Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr  2 (89) - marzec 2020 r.