BIEG KONSTYTUCJI 3-MAJA

 „BIEG KONSTYTUCJI 3-MAJA W ROKU STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI”

Pogoda sprzyjała rywalizacji najmłodszym pasjonatom biegania. Jubileuszowe X biegi przełajowe z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, odbyły się 27 kwietnia na stadionie Zespołu Szkół w Lelisie, w roku kiedy nasz naród świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości. Najmłodsi, zdolni biegacze z siedmiu szkół podstawowych z gminy Lelis, rywalizowały o puchar Wójta Gminy Lelis. Majowe biegi dla najmłodszych sportowców są radosną i pełną pozytywnych emocji imprezą. Zdecydowanie, z największą liczbą punktów zwyciężyli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Lelisie, przed biegaczami ze szkoły w Białobieli i Nasiadkach. Medale i puchary wręczał Pan Stefan Prusik, wójt naszej gminy oraz Pani Sylwia Smilgin-Kamińska- dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach. Nagrodę specjalną, za godną naśladowania humanitarną postawę, otrzymał Hubert- uczeń z Białobieli. Jako pierwszy, rezygnując z dalszej rywalizacji i utrzymania czołowej pozycji, pomógł koledze, który potrzebował pomocy podczas biegu. Za sprawą Pana Wójta, już podczas wręczania medali zwycięzcom poszczególnych kategorii, na stadion dotarł puchar, który otrzymał Hubert.
Organizatorem zawodów był Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Nasiadki”, Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych, CK-BiS w Lelisie.

Punktacja szkół:
1. Szkoła Podstawowa w Lelisie 23 punktów.
2. Szkoła Podstawowa w Białobieli 16 punktów
3. Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 12 punktów
4. Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim 10 punktów
5. Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim 6 punktów
6. Szkoła Podstawowa w Obierwi- 5 punktów
7. Szkoła Podstawowa w Olszewce- 0 punktów

Punkty dla swoich szkół zdobyli- wyniki indywidualnie

2011-12 dziewczęta
I- Anna Nasiadka SP Nasiadki
II- Oliwia Olech SP Białobiel
III- Aleksandra Zalewska SP Łęg Przedmiejski

2011-12 chłopcy
I- Kacper Wiski SP Nasiadki
II- Adam Dera SP Łęg Przedmiejski
III- Bartosz Bacławski SP Nasiadki

2010 dziewczęta
I- Julita Wieremiejczyk SP Lelis
II- Zuzanna Parzych SP Lelis
III- Lena Grzela SP Białobiel

2010 chłopcy
I- Dawid Jeżek SP Łęg Przedmiejski
II- Bartosz Parzych SP Lelis
III- Jakub Szczebelek SP Łęg Przedmiejski

2009 dziewczęta
I- Aleksandra Sęk SP Lelis
II- Julita Prusaczyk SP Lelis
III- Maja Kur SP Białobiel

2009 chłopcy
I- Jakub Lenkiewicz SP Białobiel
II- Miłosz Niechoda SP Łęg Starościński
III- Bartosz Deptuła SP Białobiel

2008 dziewczęta
I- Wiktoria Tercjak SP Białobiel
II- Nikola Prusińska SP Lelis
III- Amelia Marzewska SP Nasiadki

2008 chłopcy
I- Filip Kowalczyk SP Obierwia
II- Kacper Nalewajk SP Łęg Starościński
III- Mikołaj Parzychi SP Lelis

W zawodach wzięła udział ponad setka dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Składamy podziękowania Pani Dyrektor Urszuli Laska za udostępnienie zaplecza sportowego, Panu Dariuszowi Mróz i pracownikom Zespołu Szkół w Lelisie za pomoc w przeprowadzeni turnieju.
Szczególne podziękowania składamy uczniom klasy szóstej, którzy przygotowali trasy biegów, pełnili rolę przewodników i sędziów zawodów, doskonale uporządkowali teren po zakończeniu zawodów.

Sylwia Smilgin-Kamińska.