Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w marcu 2020 r. po okresie intensywnych przygotowań ruszyła giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi pod nazwą "Platforma Żywnościowa".

Więcej informacji: www.platformazywnosciowa.com.pl