SPOTKANIA INFORMACYJNE

SPOTKANIA INFORMACYJNE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA KURPSIE RAZEM
sierpień 2019

Stowarzyszenie Lokalna  Grupa Działania „Kurpsie Razem” ma zaszczyt zaprosić mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem informacji o najbliższych naborach wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz promocji obszaru poprzez wydanie publikacji promujących obszar Kurpiowszczyzny.