OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 119 w Lelisie z dnia 08 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 15 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, listę osób zarejestrowanych w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu ostrołęckiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 roku.

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 119

Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., oraz uchwały nr 2 Komisji Okręgowej Nr 119 w Lelisie z dnia 12 lipca 2019 r. zawiadamia się wyborców Okręgu Wyborczego nr 119 o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 roku.