Ogłoszenie w sprawie udostępnienia do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

W związku z zaplanowanymi na dzień 28 lipca 2019 r. wyborami do izb rolniczych Urząd Gminy w Lelisie informuje, że w dniach od 17 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. w siedzibie urzędu, pokój nr 7 w godzinach urzędowania będzie wyłożony do wglądu  spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu. Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.