Urząd Gminy w Lelisie informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. zostanie zlikwidowana KASA w Urzędzie Gminy Lelis, ul. Szkolna 39.

Wpłat należności z tytułu np. opłaty skarbowej można dokonywać bez opłat na konto Urzędu Gminy Lelis  Nr: 70 8923 0008 0180 0210 2018 0001  w Banku Spółdzielczym Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Lelisie (adres: budynek Urzędu Gminy Lelis ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis) oraz każdej placówce w/w banku.

W przypadku należności za podatek oraz za odbiór odpadów komunalnych płatności należy dokonywać na indywidualne konta bankowe podatników które zostaną dostarczone stosownym zawiadomieniem.

Przypominamy również, że nadal mieszkańcy Gminy Lelis mogą wpłacać podatek gotówką u sołtysów.