Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o. o. informuje, że w dniu 09.04.2019 r. w godzinach 8.00 - 10.00, nastąpi wyłączenie dostawy wody w miejscowościach: Dąbrówka, Płoszyce, Grale i Szkwa z powodu prac konserwacyjnych na stacji uzdatniania wody w Dąbrówce.