PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SEZONIE 2021-2022

Zarząd Koła Łowieckiego „Geolog” zawiadamia, że w sezonie łowieckim 2021-2022, na terenie Nadleśnictwa Nowogród w obwodzie nr 137 planowane są polowania zbiorowe w następujących terminach:

plan polowań 2021 22