Gmina Zbójna przystąpiła do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027”, tj. dokumentu określającego cele strategiczne oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego wskazanej gminy, wpływające na poprawę jakości życia jej mieszkańców.

Strategia opracowywana jest z zachowaniem zasad partycypacji społecznej. W związku z powyższym zapraszamy Państwa jako mieszkańców gminy sąsiadującej do udziału w konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Zbójna

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, pokój nr 9 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30).

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie http://zbojna.powiatlomzynski.pl/bip/

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków na przygotowanym formularzu konsultacyjnym.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 06.10.2021 r. do dnia 10.11.2021 r.  w jednej z następujących form:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna (pokój nr 9), w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30).