Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych: Aleksandrowo, Dąbrówka, Długi Kąt, Durlasy, Gąski, Gibałka, Gnaty, Kurpiewskie, Lelis, Łęg Przedmiejski, Łodziska, Nasiadki, Obierwia, Olszewka, Płoszyce, Szafarczyska, Szkwa Gminy Lelis.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.