Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce przypomina o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie, o czym stanowi art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 1421). Posiadacze psów powyżej 3 miesiąca życia obowiązani są poddać zwierzęta szczepieniom nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Wścieklizna jest to choroba śmiertelna, która może dotyczyć zarówno ludzi jak i zwierząt, dlatego tez profilaktyka polegająca na wykonywanym obowiązku szczepień psów jest niezmiernie istotna, gdyż chroni przed zachorowaniem. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce ostrzega, że w przypadku niedopełnienia obowiązku szczepień będą stosowane sankcje wynikające z ww. ustawy.