WOLNE STANOWISKA PRACY

Poszukujemy osób na wolne stanowiska pracy.

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje osób na wolne stanowiska pracy - nauczyciel punktu przedszkolnego.

Miejsce wykonywania pracy: 

1. Punkt przedszkolny "Zielony Gaik" w Surowem, Surowe 194, 07-431 Czarnia - 1 miejsce pracy;

2. Punkt przedszkolny "Czterolistna koniczynka" w Parciakach, Parciaki 22, 06-323 Jednorożec - 1 miejsce pracy;

3. Punkt przedszkolny "Planeta Uśmiechu" w Wykrocie, Wykrot 21a, 07-430 Myszyniec - 2 miejsca pracy.

Określenie wymagań

  • Wymagania niezbędne:
    • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
    • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
    • Przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna lub wychowanie przedszkolne lub edukacja elementarna lub pokrewne. 

POCZTA POLSKA

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia Agencji Pocztowej w miejscowości Olszewka. Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalnosci gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w miejscowosci Olszewka. Poczta zapewnia: szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach - atrakcyjną prowizję !

Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarcza, dysponowanie prawem do lokalu. Istnieje możliwość uruchomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018 WÓJTA GMINY LELIS

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 16/2018

Zarządzenie Nr 16/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrołęka z dnia 30.05.2018 r.

w sprawie okrsowego zakazu wstępu do lasu
znak spr. ZG.7100.3.2018

 

Urząd Gminy Lelis informuje, że mieszkańcy gminy Lelis mają możliwość zadawania pytań do Wójta Gminy Lelis poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.lelis.pl.

OGÓLNOPOLSKA AKCJA LICZENIA FLAG

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy/miasta/powiatu do wywieszania flag narodowych w czasie zbliżających się świąt państwowych. Dodatkowo informujemy, że w tym roku w dniach od 2 do 3 maja prowadzona jest ogólnopolska akcja liczenia flag przy zastosowaniu bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy z systemem Android. Aplikacja ta o nazwie MARKFLAG jest bezpłatna i udostępniona do pobrania w sklepie Google Play przez pracownika jednej z gmin. Formalnie nie jest to konkurs, nie ma nagród i wszyscy biorący w niej udział są zwycięzcami. Miło nam jednak będzie, jeśli nasza okolicy dobrze wypadnie w statystykach. System zgłoszeń jest anonimowy. Technicznie działanie aplikacji polega na tym, że rozpoznaje ona w kadrze aparatu flagę i tylko wtedy pozwala zrobić zdjęcie. Dodatkowo na podstawie wskazań GPS-a odnotowuje miejsce zrobienia tego zdjęcia. W kolejnym etapie można te dane lokalizacyjne wysłać na portal flagowy www.flaganarodowa.pl.