KOMUNIKAT - KRUS

Komunikat KRUS.

KOMUNIKAT - KRUS

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCHZAWIESZCZENIE ZAJEC

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lelis do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy w Lelisie  przy ul. Szkolnej 39  w dniu 27.03.2020 r. w godz. 10:00 – 14:00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)” w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani bezrobotni w wieku 18-29 lat, zarejestrowani w tutejszym Urzędzie w tym w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z kategorii NEET tj. osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem:

 • Indywidualnym Planem Działania
 • usługami rynku pracy (pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe),
 • formą wsparcia wynikającą z identyfikacji potrzeb:
 • szkolenia
 • staże
 • bony na zasiedlenie
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Całkowity budżet projektu w 2020 r. wyniesie 4.741.606,91 zł, z czego 3.996.226,30 zł to dofinansowanie projektu z UE. W 2021 r. przewiduje się budżet w wysokości 5 066 484,40 zł (4.270.033,05 zł – wkład Europejskiego Funduszu Społecznego). Natomiast w 2022 r. przewiduje się budżet w wysokości 4.526.223,61 zł (3.814.701,26 zł - wkład Europejskiego Funduszu Społecznego).
Bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie oraz pracodawców wyrażających chęć współpracy zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68, tel. (29) 760 33 77,
bądź odwiedzenia strony internetowej http://ostroleka.praca.gov.pl

BUDŻET OBYWATELSKI MAZOWSZA

Budżet Obywatelski Mazowsza
Zmieniaj z nami Mazowsze!
Do dyspozycji mieszkańców jest 25 mln zł
Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć te pieniądze.

Spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza :

 • 28 stycznia godz. 18.00 ŻYRARDÓW Resursa, ul. 1 Maja 45
 • 29 stycznia godz. 17.00 PŁOCK LO im. Marszałka St. Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1
 • 30 stycznia godz. 18.00 WOŁOMIN Powiatowe Centrum Twórczości i Dziedzictwa, ul. Orwida 20
 • 4 lutego godz. 17.00 RADOM aula MSCDN ul. Kościuszki 5a
 • 5 lutego godz. 17.00 CIECHANÓW aula MSCDN ul. Sienkiewicza 33
 • 5 lutego godz. 17.00 PIASECZNO sala konferencyjna w Centrum Biznesu ul. Puławska 38
 • 6 lutego godz. 17.00 SIEDLCE aula MSCDN, ul. Asłanowicza 2
 • 6 lutego godz. 17.00 OSTROŁĘKA sala konferencyjna w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Piłsudskiego 38
 • 26 lutego godz. 17.00 WARSZAWA sala konferencyjna w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26

Jakie projekty mogą być dofinansowane ?
Kiedy rusza nabór ?
Jak i gdzie zgłosić projekt ?

OGŁOSZENIE

Dotyczy: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce".

UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, Oddział Infrastruktury UNIBEP Spółka Akcyjna w Białymstoku - zgodnie z pismem nr DGL.7226.2.2020 z dnia 23.01.2020 r. zawiadamia, że wprowadzenie COR planowane jest na dzień 31.01.2020 r., a zamknięcie ruchu dnia 03.02.2020 r.

UM Ostrołęka poda do publicznej wiadomości informację na temat planowanych utrudnień w ruchu.