PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d w msc. Lelis, Dąbrówka, Gnaty, Olszewka administrowanego przez ASG INWESTYCJE S.C. w Ostrołece ul. Grota Roweckiego 5/4.