SMOG – CICHY ZABÓJCA

W dniu 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuję spalanie paliw ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r., poz. 9600), tzw. "uchwałę antysmogową".

Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Podjęta uchwała antysmogowa ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu - norm jednolicie określonych dla całej Unii Europejskiej.
Uchwała antysmogowa wprowadza następujące ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:

  • od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
  • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia. Uchwała antysmogowa przewiduje kontrole urządzeń grzewczych. Mogą je przeprowadzać między innymi straże miejskie, wójt, burmistrz i prezydent. Za naruszenie przepisów grozi kara grzywny do pięciu tysięcy złotych. Ceną w tym przypadku jest jednak nasze zdrowie. Smog przyczynia, według badań Europejskiej Agencji Środowiska, do śmierci nawet 48 tys. Polaków rocznie. Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego jak smog wpływa na nasze zdrowie. Szczególnie narażone na działanie smogu są osoby z chorobami układu oddechowego, astmą, alergicy, a także kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby starsze.
Pogorszenie jakości powietrza zwiększa ilość przypadków chronicznego kaszlu, zapalenie oskrzeli, niewydolności płuc, astmy i innych schorzeń. Smog coraz częściej odpowiada za występowanie nowotworów złośliwych, powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu układu krążenia co w konsekwencji przyczynia się do zawałów czy wylewów.