Od soboty 10 października 2020 r. cały kraj objęty będzie żółtą lub czerwoną strefą epidemiczną.

Alert RCB szymel 4