Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że ZARZĄDZENIEM Nr 1/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie z dnia 17 marca 2020 r. wprowadzono "Procedurę postępowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie przypadku konieczności udzielenia pomocy w formie dostarczenia żywności, podstawowych artykułów higienicznych oraz leków w związku z sytuacją kryzysową w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19".

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie z dnia 17 marca 2020 r.