prow 2014 2020

Gmina Lelis realizuje projekt pod nazwą: „Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm. Lelis” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest umożliwienie podniesienia jakości i warunków życia mieszkańców oraz rozwój umiejętności sprawnościowych a także wzrost atrakcyjności obszaru poprzez budowę wraz z zagospodarowaniem ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm. Lelis.

Opis operacji:
Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm. Lelis przyczyni się do podniesienia jakości i warunków życia mieszkańców oraz rozwijania umiejętności sprawnościowych i koordynacyjnych lokalnej społeczności a także rozwoju turystyki opartej na lokalnych zasobach przyrodniczych a tym samym wzrostu atrakcyjności obszaru. Mieszkańcom Kurpiowszczyzny zostanie ułatwiony dostęp do skweru pełniącego funkcje społeczne, spowoduje to nie tylko podniesienie świadomości społecznej lokalalej mieszkańców, ale również jego integrację. Wybudowany skwer stanie się także miejscem aktywizacji mieszkańców Łodzisk. Wpłynie to na podniesienie świadomości społecznej mieszkańców tych terenów oraz przyczyni się do zwiększenia ich zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych problemów, dbałość o zasoby kulturalne, historyczne i przyrodnicze.

W ramach planowanej operacji przewiduje się przeprowadzić:

  • dostawę i montaż urządzeń placu zabaw /bujak sprężynowy, karuzela, piaskownica, huśtawka, huśtawka wagowa - sprężynowa/,
  • dostawę i montaż siłowni zewnętrznej /wyciskanie siedząc, piechur/,
  • dostawę i montaż stojaków na rowery, ławeczek, koszy na śmieci,
  • ułożenie chodników,
  • wykonanie trawników i nasadzeń.