prow 2014 2020

Gmina Lelis realizuje projekt pod nazwą: „Zagospodarowanie skweru w msc. Długi Kąt. Plac zabaw” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejski” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest: Umożliwienie podniesienia jakości i warunków życia mieszkańców oraz rozwój umiejętności sprawnościowych a także wzrost atrakcyjności obszaru poprzez budowę wraz z zagospodarowaniem ogólnodostępnego placu rekreacyjnego, skweru składającego się z placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Długi Kąt, gm. Lelis.

Opis operacji:
Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Długi Kąt gm. Lelis przyczyni się do podniesienia jakości i warunków życia mieszkańców oraz rozwijania umiejętności sprawnościowych i koordynacyjnych lokalnej społeczności a także rozwoju turystyki opartej na lokalnych zasobach przyrodniczych a tym samym wzrostu atrakcyjności obszaru. Mieszkańcom Kurpiowszczyzny zostanie ułatwiony dostęp do skweru pełniącego funkcje społeczne, spowoduje to nie tylko podniesienie świadomości społecznej - lokalnej mieszkańców, ale również jego integrację. Wybudowany skwer stanie się także miejscem aktywizacji mieszkańców Długiego Kątu. Wpłynie to na podniesienie świadomości społecznej mieszkańców tych terenów oraz przyczyni się do zwiększenia ich zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych problemów, dbałość o zasoby kulturalne, historyczne i przyrodnicze.

W ramach planowanej operacji przewiduje się:

  • dostawę i montaż urządzeń placu zabaw /piaskownica, zabawki sprężynowe, urządzenie plac zabaw publiczny "Bąk"/,
  • dostawę i montaż siłowni zewnętrznej /biegacz, drabinka, wioślarz, wyścig górny/,
  • dostawę i montaż stojaków na rowery, ławeczek, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej z regulaminem,
  • ułożenie chodników,
  • wykonanie trawników i nasadzeń,
  • dostawa i montaż ogrodzenia oraz furtki dwuskrzydłowej.