Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi oraz koalicją pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz Związkiem Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

OGŁASZA
XVI edycję Programu Stypendiów Pomostowych
dla tegorocznych maturzystów

 (Szczegóły informacji do pobrania w nagłówku artykułu.)