Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi oraz koalicją pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego, pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z Marzeń oraz Związkiem Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

OGŁASZA

XVII edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Są maturzystami 2018 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2018 roku będą dyskwalifikowani;
  2. Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki;
  3. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575zł brutto, wyliczony w czerwcu 2018r. Jeśli członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane;

 

Więcej na: www.kurpsierazem.eu