ARiMR: portal IRZplus – sposób na składanie zgłoszeń zwierzęcych bez wizyty w BP ARiMR

ARiMR informuje o możliwości składania zgłoszeń zwierzęcych dotyczących bydła, owiec, kóz i świń poprzez portal IRZplus bez konieczności wizyty w BP ARiMR.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl (zakładka IRZ)