OGŁOSZENIE

Do wszystkich członków Honorowych dawców krwi z klubu HDK PCK przy OSP w Lelisie.

W dniu 13 grudnia 2019 roku o godzinie 16:00 w lokalu Urzędu Gminy w Lelisie (Sala konferencyjna) odbędzie się zebranie sprawozdawco - wyborcze klubu HDK PCK przy OSP w Lelisie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania i przywitanie uczestników i gości.
  2. Część sprawozdawcza.
  3. Dyskusja.
  4. Wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej oraz delegata na zjazd rejonowy PCK w Ostrołęce.
  5. Temat rozliczenia i wręczenia sztandaru.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu HDK i losowanie upominków.
  7. Zakończenie.

Z Poważaniem.

Prezes klubu HDK - H. Chorąży