INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS

Uprzejmie informuję, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych są przyjmowane w Urzędzie Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, pokój nr 16 (piętro budynku) w terminie do dnia 13 września 2019 r. (piątek) w godzinach pracy urzędu.
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz wzór zgłoszenia określa uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019 r. poz. 267). Tekst w/w uchwały dostępny jest na stronie www.pkw.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy Lelis.