WYNIKI - WYBORY SAMORZĄDOWE

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 21.10.2018 R.

GMINA LELIS

wybory wojt 2018

 

Wójt Gminy Lelis:   Stefan Prusik

Rada Gminy Lelis:

 1. PYSKŁO Bogdan Zdzisław
 2. DAWID Jerzy
 3. SZCZEPANEK Stanisław
 4. BAŁON Janusz Henryk
 5. MRÓZ Dariusz Józef
 6. WOŁOSZ Małgorzata
 7. BIEŃKOWSKI Eugeniusz
 8. DOBKOWSKA Anna Danuta
 9. SZCZUBEŁEK Józef
 10. PIANKA Robert Jan
 11. KOŁODZIEJCZYK Zdzisław
 12. NALEWAJK Tomasz Antoni
 13. STEPNOWSKI Kamil
 14. PARZYCHOWSKI Paweł
 15. BAKUŁA Andrzej

Wyniki wyborów na PKW

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
z dnia 25 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Lelis obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I informuje, co następuje:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

UCHWAŁY RADY GMINY LELIS

Uchwały Rady Gminy Lelis w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi i obwody wyborcze.

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/228/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

INFORMACJA

W związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych w przedmiocie liczby powoływanych urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz terminu przyjmowania przez Dyrektora Delegatury zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych podaję informację o aktualnej liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce oraz nowym terminie dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.