ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LELIS

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.