INFORMACJA

Urząd Gminy w Lelisie informuje i przypomina, że od 1 marca 2019 r.  zgodnie z uchwałą UCHWAŁA Nr IV/31/2019 RADY GMINY LELIS z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1841) uległy zmianie stawki opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi które wynoszą:

  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 52 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,
  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) w wysokości 80 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,

 

Terminy płatności:

  • za marzec i kwiecień do 10 maja 2019 r.
  • za maj i czerwiec do 10 lipca 2019 r.
  • za lipiec i sierpień do 10 września 2019 r.
  • za wrzesień i październik do 10 listopada 2019 r.
  • za listopad i grudzień do 10 stycznia 2020 r.

Urząd Gminy informuje jednocześnie, że nie zmienił się sposób dokonywania płatności. Płatności za odbiór odpadów komunalnych dokonywać można w kasie Urzędu Gminy, bądź przelewem na indywidualne numery kont które mieszkańcy otrzymali po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.