INFORMACJA

Urząd Gminy w Lelisie informuje i przypomina, że od 1 marca 2019 r.  zgodnie z uchwałą UCHWAŁA Nr IV/31/2019 RADY GMINY LELIS z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1841) uległy zmianie stawki opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi które wynoszą:

  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 52 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,
  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) w wysokości 80 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,

SYSTEM PŁATNOŚCI - INFORMACJA

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

  • odpady zbierane w sposób selektywny: 19 zł. od osoby  miesięcznie
  • odpady zbierane w sposób zmieszany: 35 zł. od osoby miesięcznie.

UCHWAŁA NR VIII/71/2019 RADY GMINY LELIS z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty:

http://bip.lelis.pl/uchwala/290/uchwala-nr-viii-71-2019