WFOŚIGW
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lelis
WFOŚIGW
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Lelis
WFOŚIGW
Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów i innych niż niebezpieczne objęte w m. Gibałka gm. Lelis
WFOŚIGW
Turniej Wiedzy Ekologicznej i Ochrony Środowiska
WFOŚIGW
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
WFOŚIGW
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
NFOŚIGW
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
NFOŚIGW
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest