• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

WYBORY 2015

 

Wybory so Sejmu i Senatu rezczypospolitej Polskiej 2015

DOKUMENTY DO POBRANIADokumenty do pobrania

GOK-O

GOK-O

 

Celem GOK-O jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje GOK-O przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 października 2015 14:36

INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 05 października 2015 r.

w sprawie udostępnienia do wglądu spisów wyborców Gminy Lelis w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) informuję, że sporządzone spisy wyborców będą udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy w Lelisie, pokój nr 7, wejście B do dnia 19 października 2015 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 7:45 do godz. 15:45 (wtorek – od godz. 900 do 1700). WYBORY PARLAMENTARNE 2015

W w/w terminie i miejscu każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

Zgodnie z art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy, na nieprawidłowości sporządzenia spisu mogą być wnoszone reklamacje.

Wójt Gminy
/-/ Stefan Prusik

Poprawiony: poniedziałek, 05 października 2015 14:39
 
BIEGI PRZEŁAJOWE 2015 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 02 października 2015 08:53

XVI Jesienne biegi przełajowe
o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego
oraz Starosty Powiatu Ostrołęckiego
pod patronatem Wójta Gminy Lelis.

Termin i miejsce: 17 października 2015 roku, godzina 10.00, stadion Zespołu Szkół w Lelisie oraz drogi leśne w pobliżu stadionu (nawierzchnia trasy biegów–piaszczysta, w części żwirowa a w obrębie stadionu tartanowa i trawiasta). biegi_przelajowe

REGULAMINREGULAMIN


Poprawiony: piątek, 02 października 2015 09:18
 
DBAM O ODDECH Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 02 października 2015 08:33

dbam_o_oddech.jpg

STAROSTA OSTROŁĘCKI

Serdecznie zaprasza 4 października - niedziela na bezpłatne badania profilaktyczne z zakresu chorób układu oddechowego do: Zespołu Szkół w Łęgu Przedmiejskim, w godz. 8:00 - 16:00.

Badania obejmują:

 • Spirometrię
 • Stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • Poziom cholesterolu
 • Poziom cukru
 • Poziom trójglicerydów
 • Pomiar ciśnienia krwi
 • Konsultacje lekarskie

Osoby z grupy ryzyka mogą bezpłatnie otrzymać inhalatory lub aparaty do gimnastyki oddechowej oraz skierowanie na badania poszerzone:

 • Konsultacje u lekarza specjalisty chorób płuc
 • RTG, Tomografia komputerowa

www.powiatostrolecki.pl

Poprawiony: piątek, 02 października 2015 08:46
 
ŚMIECIORADNIK Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 września 2015 12:54

ŚMIECIORADNIK

 • Dlaczego Polacy mają problem z segregowaniem odpadów?
 • Dlaczego warto segregować?
 • Dlaczego warto odwiedzać PSZOK?


ŚMIECIORADNIKŚmiecioradnik

 
ZAWIADOMIENIU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 września 2015 12:42

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania.

Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Wójt Gminy Lelis

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani  Xxxxxxx Xxxxxx   zam.  xxxxxxxxxxx o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  „Budowa dwóch kurników o obsadzie 15 000 sztuk kur niosek każdy, tj. 120 DJP łącznie w miejscowości Gibałka, na fragmencie działki o nr ew. 141/3”.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. do dnia  14  października  2015 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski  i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie pokój nr 6 w godzinach od 8oo do 15oo. Nie wypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w przedmiotowej sprawie.

 
ZAWIADOMIENIU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 września 2015 12:41

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania.

Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Wójt Gminy Lelis

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana  Xxxxxx Xxxxxx  zam.  xxxxxxxxxxxxxx  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  „Budowa dwóch kurników o obsadzie 15 000 sztuk kur niosek każdy, tj. 120 DJP łącznie w miejscowości Gibałka, na fragmencie działki o nr ew. 141/3”.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. do dnia  14  października  2015 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski  i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie pokój nr 6 w godzinach od 8oo do 15oo. Nie wypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w przedmiotowej sprawie.

 
BIEG W STROJACH ŚLUBNYCH Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 września 2015 11:08

Spódniczki, muszki czekają na uczestników I Biegu w Strojach Ślubnych

Już w niedzielę, 4 października odbędzie się I charytatywny Bieg w Strojach Ślubnych - start o 12.00 w bramie głównej hali sportowej im. A.Gołasia w Ostrołęce! Każdy uczestnik, który wyśle mailowe zgłoszenie otrzyma pakiet startowy z torbą, spódniczką tiulową lub welonem bądź muszką, a także coś na ząb od firmy Melvit. Dodatkowo każdy ma szansę na liczne nagrody! Nagrodzeni zostaną pierwsi na mecie, ale także losowo wybrani uczestnicy i ci co przyjdą w strojach ślubnych a także kibicujący! plakat_4_10_2015.jpg

INFORMACJA INFORMACJA

Poprawiony: środa, 30 września 2015 11:50
 
INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 września 2015 09:00

INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lelis.

 

Wójt Gminy Lelis uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lelis dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. należy składaćWYBORY PARLAMENTARNE 2015

w Urzędzie Gminy w Lelisie - pokój nr 11
w godzinach urzędowania,
w terminie do 2 października 2015 r.

Zgłoszenia należy dokonywać zgodnie z art.182-184 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112, ze zm.) i uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30,poz.345).Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można pobrać w Urzędzie Gminy, pok. Nr 11 lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.bip.lelis.pl.

Wójt
/-/ mgr inż. Stefan Prusik

Poprawiony: środa, 30 września 2015 09:11
 
INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 września 2015 10:33

INFORMACJA

Informacja dotycząca  rolników którzy złożyli wnioski o oszacowanie strat z powodu suszy. Urząd Gminy w Lelisie informuje, że od dnia 21.09.2015 r. wydawane są protokoły w GOK-O Lelis.

SUSZA

 

Odbioru protokołu o oszacowanie strat z powodu suszy dokonuje osobiście producent rolny który składał wniosek do Urzędu Gminy w Lelisie.

Poprawiony: poniedziałek, 21 września 2015 11:34
 
KURPIE MTB Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 września 2015 09:18

KURPIE_MTBKurpie MTB – wjeżdżają do Lelisa !

Pod hasłem „Moja Mała Ojczyzna”

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, Wójt gminy Lelis Stefan Prusik wraz z Klubem Kolarskim 24h zapraszają do rywalizacji na rowerach górskich.

Zapraszamy do zapisów na wyścig !

Poprawiony: poniedziałek, 21 września 2015 10:06
 
OBWIESZCZENIE NA 24.09.2015 R. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 września 2015 08:54

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERBUprzejmie zawiadamiam, że zwołuję VII sesję  Rady Gminy Lelis  na dzień
24 września 2015 r. (czwartek)
na godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Lelisie  z  następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie  Sesji
2.  Przyjęcie porządku   obrad
3.  Przyjęcie protokołu  z VI Sesji Rady Gminy
4.  Interpelacje i wnioski radnych
5.  Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6.  Informacje za  rok 2015 o :

a) przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r.
b) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
c) stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 w tym o wynikach sprawdzianu w klasach szóstych szkół podstawowych i egzaminów gimnazjalnych
d) z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Lelis na lata 2012-2032 za lata 2012-2014"

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2015-2018
b) zmiany uchwały budżetowej na  rok 2015
c) przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelis”
d) nadania nazwy ulicom w miejscowości Łęg Przedmiejski
e) utworzenia sołectwa Aleksandrowo
f) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Aleksandrowo
g) zmiany statutu sołectwa Obierwia
h) połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie , w jedną instytucje kultury o nazwie: Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie
i) wyboru ławników na kadencję 2016-2019
j) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
k) wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków z
budżetu państwa oraz zagwarantowania wkładu własnego gminy
l) wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków z budżetu państwa, Miasta Ostrołęka oraz zagwarantowania wkładu własnego gminy
ł) przyjęcia „Planu Rozwoju Miejscowości Białobiel”

8. Wolne wnioski i zapytania
9. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
10. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

Poprawiony: czwartek, 17 września 2015 09:00
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 64

TŁUMACZ STRONĘ

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PKW

PKW

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

KALENDARIUM

poprzednim miesiącu październik 2015 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4
week 41 5 6 7 8 9 10 11
week 42 12 13 14 15 16 17 18
week 43 19 20 21 22 23 24 25
week 44 26 27 28 29 30 31

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80