• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PROGRAM RODZINA 500+

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OBWIESZCZENIE - SESJA RADY GMINY Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 lutego 2017 13:42

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie zawiadamiam, że  zwołuję  XXI sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień
27 lutego 2017 r. (poniedziałek) na godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Lelisie  nr 12 z  następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołów z  XIX i XX Sesji Rady Gminy,
4. Interpelacje i wnioski radnych,
5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,
6. Sprawozdania za 2016 r. z:

a) działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
b) realizacji  zadań  z  zakresu  wspierania  rodziny oraz   przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań,
c) o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę,

7. Raport za 2016 r. z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji,
8. Informacja za 2016 r o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
9. Informacja za lata 2015-2016 z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lelis na lata 2012-2032”  
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Lelis na lata 2017-2020,
b) zmiany uchwały budżetowej na  rok 2017,
c) „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lelis”,
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Kadzidło,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu,
f)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu,
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu,
h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu,
i)  przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Lelis na lata 2016-2025”,
j)  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
k) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
l) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

11. Wolne wnioski i zapytania,
12. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania,
13. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

Poprawiony: czwartek, 16 lutego 2017 14:00
 
ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2017 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 lutego 2017 17:59

ZARZĄDZENIE 0050.5.2017
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

INFORMACJAZARZĄDZENIE 0050.5.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 14 lutego 2017 r.

 
OGŁOSZENIE 07.02.2017 r. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 lutego 2017 11:37

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lelis informuje, że od dnia 7 lutego 2017 r. przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie przy ul. Szkolnej 37 w godzinach od 9:00 do 14:00 wyłożony będzie do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny w sprawie przejęcia gruntów Skarbu Państwa.

ZAWIADOMIENIEOgłoszenie_07.02.2017 r.

 
OBWIESZCZENIE 31.01.2017 r. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 lutego 2017 14:21

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 31.01.2017 r.

Poprawiony: środa, 08 lutego 2017 10:45
 
POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 lutego 2017 08:58

POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. POLSKA WIEŚ - KONKURS
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

KONKURSOgłoszenie konkursu

KONKURSRegulamin konkursu
KONKURSKarta zgłoszenia

Poprawiony: poniedziałek, 06 lutego 2017 09:06
 
OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 lutego 2017 15:25

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 23.01.2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 23.01.2017 r.

Poprawiony: czwartek, 02 lutego 2017 15:32
 
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LELIS Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 lutego 2017 10:45

INFORMACJA UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LELIS

Dotyczy: ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń.

 

INFORMACJAKOMUNIKAT

INFORMACJAASF_informacja

INFORMACJAAPEL do hodowców trzody chlewnej MRiRW oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Poprawiony: środa, 01 lutego 2017 10:55
 
POSTANOWIENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 31 stycznia 2017 17:57

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

POSTANOWIENIE

w sprawie ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Lelis oraz aktualnego wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz obszaru gospodarstwa przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we Wspólnocie Gruntowej wsi Lelis gm. Lelis

ZAWIADOMIENIEPostanowienie 30.01.2017 r.

 
UMWM - OPŁĄTY ŚRODOWISKOWE ZA 2016 R. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 stycznia 2017 16:34

UMWM

 

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 r. i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

 

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2017 16:41
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 stycznia 2017 13:19

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Dotyczy: "Rozbiórka istniejącej linii 220 kV relacji Ostrołęka - Olsztyn 1 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do słupa nr 293 - ETAP II. "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 26.01.2017 r.

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2017 13:23
 
OBWIESZCZENIE - PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 stycznia 2017 16:30

OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelis na lata 2016 2025”

OBWIESZCZENIEObwieszczenie Wójta Gminy Lelis

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 86

TŁUMACZ STRONĘ

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

KFSdW

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80