• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

STADION LELIS

PRZEBUDOWA STADIONU W LELISIE - "Wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów wiejskiej gminy Lelis poprzez przebudowę zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie" - projekt współfinansowany z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach projektu vii "tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego".
Działanie 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji" Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013.

UE

GOK-O

GOK-O

 

Celem GOK-O jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje GOK-O przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PRZERWY W DOSTAWACH PRĄDU Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 grudnia 2014 14:16

Realizując analizę o zagrożeniach dla funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w związku z nagłym obniżeniem stanu wody na rzece Narew dla ujęciaPRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU Energa Elektrownia Ostrołęka SA sporządzoną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu, związane z możliwością wyłączania jednego bloku energetycznego elektrowni. W związku z powyższym należy być przygotowanym na taką ewentualność.

 
SPOTKANIE HDK - OSP LELIS 2014 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 13 grudnia 2014 20:56

12 grudnia 2014 roku w lokalu GOK-O w Lelisie odbyło się spotkanie członków klubu Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Lelisie. Podczas spotkania wzorem lat ubiegłych za okazany dar serca wręczone zostały odznaczenia jak również odbyło się losowanie upominków dla krwiodawców.

HDK 2014 HDK 2014 HDK 2014

Poprawiony: sobota, 13 grudnia 2014 21:16
 
VIII KURPIOWSKI PLENER MALARSKO-LITERACKI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 grudnia 2014 14:53

W czwartek - 11 grudnia 2014 r., o godzinie 19.00 w Galerii Ostrołęka (Ostrołęka, plac gen. J. Bema 14) odbędzie się wernisaż wystawy i spotkanie z uczestnikami WERNISAŻ 2014VIII Kurpiowskiego Pleneru Malarsko-Literackiego. W bieżącym roku plener odbył się w Łęgu Starościńskim na terenie gminy Lelis. Organizatorem pleneru jest, jak zwykle, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki we współpracy z Galerią Ostrołęka Ostrołęckiego Centrum kultury i Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrołęce. Plener realizowano w ramach
projektu współfinansowanego przez Miasto Ostrołęka wyłonionego w konkursie ofert organizacji pozarządowych. Ważnym współorganizatorem tegorocznego pleneru była także Gmina Lelis - wsparła finansowo druk poplenerowego katalogu z pracami wszystkich uczestników. Zapraszam na wernisaż i spotkanie z uczestnikami. Wystawa czynna do końca roku.

 
OBWIESZCZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 grudnia 2014 09:23

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Olsztynie

informuje, że w dniu 02.12.2014 r. wpłynął Aneks Nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. : Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki (z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka - Olsztyn), na odcinku od miasta Ostrołęka (w km 0+000 - wyjście ze Stacji Elektroenergetycznej Ostrołęka), przez gminy: Rzekuń, Lelis, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Wielbark, Szczytno do gminy Dźwierzuty (w km 98+914) oraz od miasta Olsztyn (w km 120+085), przez gminę Dywity do gminy Jankowo (w km 136 - podejście do Stacji Elektroenergetycznej Olsztyn Mątki).

OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE

 
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 grudnia 2014 13:58

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten zastępuje Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wydaną w 2007 r.

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGOList szefa BBN

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGOStrategia Bezpieczeństwa Narodowego

Poprawiony: wtorek, 09 grudnia 2014 14:10
 
ZARZĄDZENIE 120.3.2014 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 grudnia 2014 15:37

ZARZĄDZENIE 120.3.2014
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE 120.3.2014ZARZĄDZENIE 120.3.2014

 
OBWIESZCZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 grudnia 2014 13:17

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Pani Grażyny Czeczot-Bickiej, działającej z upoważnienia Polskich Sieci LINIA 400 kVElektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki (z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka - Olsztyn), na odcinku od miasta Ostrołęka (w km 0+000 - wyjście ze Stacji Elektroenergetycznej Ostrołęka), przez gminy: Rzekuń, Lelis, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Wielbark, Szczytno do gminy Dźwierzuty (w km 98+914) oraz od miasta Olsztyn (w km 120+085), przez gminę Dywity do gminy Jankowo (w km 136 - podejście do Stacji Elektroenergetycznej Olsztyn Mątki).

 

OBWIESZCZENIEObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Poprawiony: poniedziałek, 01 grudnia 2014 13:33
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 grudnia 2014 12:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Lelis o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji.

"Przebudowa drogi gminnej nr 250618W w miejscowości Gąski"

OBWIESZCZENIEObwieszczenie

Poprawiony: poniedziałek, 01 grudnia 2014 13:07
 
OBWIESZCZENIE NA 1.12.2014 R. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 listopada 2014 14:31

 

HERB

 

Informujemy, iż Komisarz Wyborczy w Ostrołęce zwołał I sesję Rady Gminy Lelis na dzień 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie.

 

POSTANOWIENIEPostanowienie Nr 57/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce

POSTANOWIENIE - ZAŁĄCZNIKZałącznik do Postanowienia Nr 57/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce

 
WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS IV Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 listopada 2014 16:14

Informujemy, że Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 15 realizuje projekt: "Własna firma ze wsparciem EFS IV". PLAKAT

Projekt skierowany jest do 50 osób zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, które są przewidziane do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia) lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Rekrutacja trwa od 21 listopada do 31 grudnia 2014 - rekrutacja może zostać wstrzymana wcześniej, w przypadku wyczerpania miejsc przewidzianych w ramach projektu.
Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu: www.firmaefs.pl

Poprawiony: piątek, 21 listopada 2014 16:23
 
PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 listopada 2014 11:08

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych
obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005
w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim

ZAWIADOMIENIEPlan zadań ochronnych

Poprawiony: piątek, 21 listopada 2014 12:27
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 51

MAPA GMINY

MAPA GMINY

GOSP. KOMUNALNA

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

KALENDARIUM

poprzednim miesiącu grudzień 2014 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 49 1 2 3 4 5 6 7
week 50 8 9 10 11 12 13 14
week 51 15 16 17 18 19 20 21
week 52 22 23 24 25 26 27 28
week 1 29 30 31

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80