• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PROGRAM RODZINA 500+

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OBWIESZCZENIE 25.04.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 kwietnia 2016 14:50

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 25.04.2016 r.

Poprawiony: czwartek, 28 kwietnia 2016 14:53
 
OBWIESZCZENIE 25.04.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 kwietnia 2016 14:50

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 25.04.2016 r.

Poprawiony: czwartek, 28 kwietnia 2016 14:53
 
OBWIESZCZENIE 25.04.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 kwietnia 2016 14:50

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 25.04.2016 r.

Poprawiony: czwartek, 28 kwietnia 2016 14:54
 
ARiMR - KOMUNIKAT Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 11:19

ARiMR

KOMUNIKATKOMUNIKAT - ARiMR

Poprawiony: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 11:31
 
OBWIESZCZENIE 19.04.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 22 kwietnia 2016 13:13

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Dotyczy: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP.

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 19.04.2016 r. GAZ

 
OBWIESZCZENIE 18.04.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 22 kwietnia 2016 13:12

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu postanowienia Nr 117/III/2016

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 18.04.2016 r.

 
OBWIESZCZENIE 15.04.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 kwietnia 2016 13:38

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu postanowienia Nr 112/III/2016 i postanowienia Nr 113/III/2016

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 15.04.2016 r.

Poprawiony: środa, 20 kwietnia 2016 13:41
 
OBWIESZCZENIE 14.04.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 kwietnia 2016 14:24

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 14.04.2016 r.

 
OBWIESZCZENIE NA 25.04.2016 r. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 13:52

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XIII sesję  Rady Gminy Lelis na dzień 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) na godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6. Sprawozdanie za 2015 r. :

a) ze  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na  terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce z uwzględnieniem terenu gminy Lelis
b) z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011- 2015"

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego za 2015 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na  lata 2016-2019
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
c) przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019"
d) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
e) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

9. Wolne wnioski i zapytania
10. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
11. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

Poprawiony: poniedziałek, 18 kwietnia 2016 13:56
 
OBWIESZCZENIE 14.04.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 kwietnia 2016 13:41

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 14.04.2016 r.

 
ZAWIADOMIENIE 12.04.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 kwietnia 2016 08:22

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie 12.04.2016 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 73

TŁUMACZ STRONĘ

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

PKW

PKW

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIE


WFOŚiGW

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

NFOŚiGW

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

POLECAMY

STADION

POKL

Ulti Clocks content

KANAŁ RSS

feed-image Wpisy

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80