• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

STADION LELIS

PRZEBUDOWA STADIONU W LELISIE - "Wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów wiejskiej gminy Lelis poprzez przebudowę zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie" - projekt współfinansowany z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach projektu vii "tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego".
Działanie 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji" Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013.

UE

GOK-O

GOK-O

 

Celem GOK-O jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje GOK-O przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

KOMUNIKAT Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 października 2014 18:47

KOMUNIKAT
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w LELISIE
z dnia 24 października 2014 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy  Lelis  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. WYBORY 2014

Na  art.410  § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112, ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Lelisie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach dla list kandydatów na  radnych komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy  Lelis ,  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
W dniu 21 października 2014 r. dokonano losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy .
W wyniku przeprowadzonego losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7  Kodeksu wyborczego przyznano następujące numery:

Lista Numer 22 – Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd
Lista Numer 23 – Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Lelis
Lista Numer 24 – Komitet Wyborczy Wyborców Justyny Trzeciak-Samluk
Lista Numer 25 – Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Bulaka.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

/-/  Jacek Szczepanek

 
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 października 2014 12:30

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w LELISIE
z dnia 22 października 2014 r.

1. Unieważnia się przeprowadzone losowanie w dniu 21 października 2014 r. numerów listom kandydatów o których mowa w pkt.2.
2. Zgodnie z art.410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U.  Nr 21, poz.112, ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Lelisie na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art.409 numery: WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt.2;

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym-spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt.1.


Przyznanie numerów listom odbędzie się w trybie publicznego losowania w dniu 24 października 2014 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie (pokój nr 12).

 

Z-ca Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej w Lelisie

/-/   Barbara Żebrowska

 
POWOŁANIE KOMISJI WYBORCZYCH Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 października 2014 09:46

UCHWAŁA NR 2/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LELISIE
z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

www.bip.lelis.pl

 
INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 października 2014 13:04

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w LELISIE
z dnia 20 października 2014 r.


Zgodnie z art.410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112, ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Lelisie na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art.409 numery: WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

  1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt.2;
  2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym-spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt.1.

Przyznanie numerów listom odbędzie się w trybie publicznego losowania w dniu 21 października 2014 r. o godz. 1630 w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie (pokój nr 12 ).


Z-ca Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej w Lelisie

/-/ Barbara Żebrowska

Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014 13:07
 
LOSOWANIE SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 października 2014 15:12

Losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych

I n f o r m u j ę

że zgodnie z art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112,  ze zm. ) oraz zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia  2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powołyWYBORY SAMORZĄDOWE 2014wania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

w dniu 21 października  2014 r. ( wtorek ) o godz. 16.00
w Urzędzie Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 37  (sala nr 12)

odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Lelis dla przeprowadzenia wyborów przeprowadzenia wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województw oraz wyboru wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada  2014r.

Z up. Wójta
/-/  Halina Gontarzewska
Sekretarz Gminy

Poprawiony: czwartek, 16 października 2014 15:18
 
REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA MAZOWSZA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 października 2014 15:07

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA MAZOWSZA

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA MAZOWSZA INFORMACJA

 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2014 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 października 2014 12:50

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2014

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

fot. Antoni Kustusz

Poprawiony: czwartek, 16 października 2014 12:54
 
JUBILEUSZ 60, 50 I 25-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 października 2014 12:03

Uroczystość jubileuszu 60, 50 i 25- lecia pożycia małżeńskiego w dniu 9 października 2014r. rozpoczęła się w kościele parafialnym w Lelisie, gdzie jubilaci wysłuchali zorganizowanej w tym celu mszy świętej oraz ponowili przyrzeczenia małżeńskie, jakie wypowiadali przed laty zawierając małżeństwo.
Druga część uroczystości rozpoczęła się w Gminnym Ośrodku Kulturalno-Oświatowym w Lelisie.
Jubilatów jak i gości zaproszonych na tę uroczystość powitał Wójt Gminy Stanisław Subda. Wójt Gminy i zaproszeni goście na te uroczystość złożyli wszystkim jubilatom życzenia jeszcze długich lat wspólnego pożycia małżeńskiego w dobrym zdrowiu i serdecznej opieki osób najbliższych. JUBILEUSZ
Po wysłuchaniu życzeń wszystkie pary obchodzące w tym dniu swój jubileusz wziąwszy się za ręce powtórzyli za kierownikiem USC ( najpierw mężowie, następnie żony) słowa podziękowania pod adresem współmałżonka „W dniu naszego jubileuszu dziękuje Ci żono (mężu) że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe, wyrażam podziękowanie za okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę. Przyrzekam nadal że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo było nadal szczęśliwe”.
Następnie Wójt Gminy dokonał aktu dekoracji jubilatów obchodzących 50-Lecie pożycia małżeńskiego przyznanymi przez Prezydenta RP medalami „ Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”  oraz wręczono tym jubilatom upominki i ozdobne księgi ozdobnych z  życzeniami.
Życzenia i upominki wręczono również parom obchodzącym 60 i 25-lecie pożycia małżeńskiego.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości Wójt Gminy zaprosił wszystkich jubilatów i gości zaproszonych na symboliczną lampkę szampana oraz na wysłuchanie i obejrzenie występów artystycznych zorganizowanych specjalnie na tę uroczystość przez miejscowy Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy.
Jubilatom tradycyjnie zaśpiewano „Sto lat”.

Jubileusz 60, 50 i 25-lecia pożycia małżeńskiego w gminie Lelis  obchodziły następujące pary:

Poprawiony: czwartek, 16 października 2014 12:12
Więcej…
 
ZARZĄDZENIE 0050.58.2014 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 października 2014 08:14

ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2014
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 8 października  2014 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

ZARZĄDZENIE 0050.58.2014Zarządzenie Nr 0050.58.2014WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Poprawiony: środa, 15 października 2014 08:18
 
UROCZYSTE OTWARCIE BOISKA W GIBAŁCE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 października 2014 10:05

UROCZYSTE OTWARCIE BOISKA W GIBAŁCE

UROCZYSTE OTWARCIE BOISKA UROCZYSTE OTWARCIE BOISKA UROCZYSTE OTWARCIE BOISKA

fot. Antoni Kustusz

Poprawiony: czwartek, 16 października 2014 12:59
 
ZARZĄDZENIE 0050.57.2014 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 października 2014 13:10

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2014
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

ZARZĄDZENIE 0050.57.2014ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2014 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 48

MAPA GMINY

MAPA GMINY

GOSP. KOMUNALNA

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

KALENDARIUM

poprzednim miesiącu październik 2014 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5
week 41 6 7 8 9 10 11 12
week 42 13 14 15 16 17 18 19
week 43 20 21 22 23 24 25 26
week 44 27 28 29 30 31

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIE



BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80