• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY LELIS
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 lipca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, pokój nr 6 w godzinach od 9:00 do 15:00.

OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wójta Gminy Lelis

GOK-O

GOK-O

 

Celem GOK-O jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje GOK-O przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 lipca 2014 13:12

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że 18 lipca 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498). Projekt nowej regulacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało wspólnie z partnerami społecznymi. Ustawa wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek oraz ich publikację na specjalnie utworzonym w tym celu portalu internetowym. Najistotniejsza jest jednak zmiana polegająca na scentralizowaniu procesu i obsłudze zgłoszeń wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Sprawne wdrożenie nowych przepisów zapewnić może jedynie odpowiednie przygotowanie, w tym przekazanie właściwych i pomocnych informacji urzędnikom, którzy dotychczas zajmowali się wydawaniem pozwoleń na zbiórki publiczne – szczególnie w gminach i powiatach.  plakat_17_07_2014.png
Najważniejsze z wprowadzanych zmian to:

 • Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;
 • Pozwolenia na zbiórki publiczne zastąpione zostaną zgłoszeniem zbiórki publicznej – decyzje wydawane przez różne organy administracji zostaną zastąpione zgłoszeniem, dane ze zgłoszenia będą zamieszczane na portalu zbiórki.gov.pl.
 • Zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie będzie można wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy, z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej, papierowej;
 • Wszystkie informacje dotyczące zbiórek będą dostępne na portalu zbiorki.gov.pl;
 • Zbiórki elektroniczne (np. przelewy na rachunek bankowy, wysyłka SMS-ów, wpłaty online) można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności – nowa ustawa dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach publicznych;
 • Obniżone zostaną koszty związane z organizacją zbiórek publicznych – zniesiona zostanie opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

Jacek Kozłowski

Poprawiony: czwartek, 17 lipca 2014 13:18
 
ROLNIKU - ŚPIESZ SIE POWOLI...! Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 lipca 2014 08:48

ROLNIKU - ŚPIESZ SIE POWOLI...!

Prace na polu trwają wiele miesięcy. Aby uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów - koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory i opóźni żniwa. krus

Jak co roku chcemy przypomnieć wszystkim rolnikom, aby w tym gorącym okresie nie zapomnieli o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

INFORMACJAINFORMACJA

Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2014 09:08
 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ - GMINA LELIS Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 11 lipca 2014 08:53

STUDIUM UWARUNKOWAŃ
GMINA LELIS

STUDIUMSTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSP. PRZESTRZENNEGO GMINY LELIS

STUDIUMUWARUNKOWANIASTUDIUM

STUDIUMKIERUNKI

STUDIUMINFRASTRUKTURA

PROGNOZA

STUDIUMPROGNOZA DO STUDIUM

STUDIUMZAŁĄCZNIK NR 1

STUDIUMZAŁĄCZNIK NR 2

STUDIUMZAŁĄCZNIK NR 3

ANEKS DO PROGNOZY

STUDIUMANEKS DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

STUDIUMZAŁĄCZNIK NR 1

STUDIUMZAŁĄCZNIK NR 2

STUDIUMZAŁĄCZNIK NR 3

Poprawiony: piątek, 11 lipca 2014 09:12
 
ORKIESTRA KURPIOWSKA NA JARMARKU ŚW. BRUNONA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 lipca 2014 09:16

Orkiestra Kurpiowska z Jarmarku Św. Brunona w Giżycku wróciła z nagrodą.

W dniu 5 lipca 2014 r. w amfiteatrze na Plaży Miejskiej w Giżycku odbył się III Przegląd Kapel i Zespołów Folklorystycznych, którego celem była prezentacja dorobku artystycznego kapel podwórkowych, ludowych  zespołów folklorystycznych,  popularyzacja folkloru ludowego miejskiego, integracja środowisk folklorystycznych, wymiana doświadczeń oraz uatrakcyjnienie Jarmarku św. Brunona. ORKIESTRA
W przeglądzie udział wzięło 12 zespołów z Polski (woj. warmińsko-mazurskie, pomorskie, łódzkie, podlaskie, mazowieckie).
Województwo mazowieckie reprezentowała Orkiestra Kurpiowska z GOK-O w Lelisie zdobywając drugie miejsce na 12 zespołów uczestniczących w przeglądzie.

 

Tekst: A. Ogniewska

Poprawiony: wtorek, 08 lipca 2014 09:27
 
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 03 lipca 2014 12:34

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
NA WYKONANIE "WIEŃCA DOŻYNKOWEGO"

REGULAMIN REGULAMIN KONKURSUWIENIEC DOŻYNKOWY

Poprawiony: czwartek, 03 lipca 2014 12:53
 
INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2014 14:36

INFORMACJA

 

Komunikat w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym 16.05.2014 r. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą za prowadzonej listy oczekujących.
W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej(AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U z 2002 r. Nr 42, poz.371 z późn. zm.);
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2014 13:20

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY LELIS
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 lipca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, pokój nr 6 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi  w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy, o godzinie 12:00 w sali nr 12.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lelis, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2014 r.

OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wójta Gminy Lelis

Poprawiony: piątek, 27 czerwca 2014 13:32
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 68

MAPA GMINY

MAPA GMINY

GOSP. KOMUNALNA

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

KALENDARIUM

poprzednim miesiącu lipiec 2014 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 27 1 2 3 4 5 6
week 28 7 8 9 10 11 12 13
week 29 14 15 16 17 18 19 20
week 30 21 22 23 24 25 26 27
week 31 28 29 30 31

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80