• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

STADION LELIS

PRZEBUDOWA STADIONU W LELISIE - "Wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów wiejskiej gminy Lelis poprzez przebudowę zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie" - projekt współfinansowany z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach projektu vii "tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego".
Działanie 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji" Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013.

UE

GOK-O

GOK-O

 

Celem GOK-O jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje GOK-O przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

V WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 września 2014 11:53

13 września 2014r. w Kozienicach odbyły się V Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych.  W rywalizacji kobiet wystąpiły OSP Mursy, OSP Rudka. OSP Skuły, OSP Lelis, OSP Sucha, OSP Nowa Sucha, OSP Nowa Wieś, OSP Słoszewo, OSP Gniewoszów, OSP Rogoźno oraz OSP Pawliczka. ZAWODY

Klasyfikacja generalna zawodów grupa C (kobiety) (5 najlepszych drużyn).

1.    OSP Mursy pow. sokołowski 108,70 pkt.
2.    OSP Rudka pow. łosicki 111,02 pkt.
3.    OSP Lelis pow. ostrołęcki 111,96 pkt.
4.    OSP Skuły pow. grodziski 114,46 pkt.
5.    OSP Gniewoszów pow. kozienicki 120,39 pkt.

Nasze dziewczyny w poszczególnych konkurencjach uzyskały:

- sztafeta 7x50m czas 65,86 s
- ćwiczenie bojowe z czasem 46,1

Źródło: www.osp.lelis.pl

Poprawiony: poniedziałek, 22 września 2014 11:57
 
DOFINANSOWANIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 września 2014 13:41

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie.

POBIERZINFORMACJA

POBIERZFormularz informacji

POBIERZOświadczenie

POBIERZOświadczenie wnioskodawcy

POBIERZWniosek o dofinansowanie

POBIERZZawiadomienie o zawarciu umowy

Poprawiony: wtorek, 16 września 2014 14:02
 
ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 2014 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 września 2014 13:03

Koło gminne LZS w Szafaczyskach oraz koło gminne LZS w Nasiadkach z radością zapraszają wszystkich okolicznych mieszkańców na "Święto Pieczonego Ziemniaka 2014" które odbędzie się 21 września 2014 r. na boisku w Szafarczyskach. ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Start o godzinie: 14:00.

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKAPROGRAM IMPREZY

Poprawiony: poniedziałek, 15 września 2014 13:12
 
INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 września 2014 12:19

Informacja dot. opłat za odbieranie śmieci w Gminie Lelis.

 1. Opłaty za odbieranie śmieci należy dokonywać na to same konto co dotychczas. INFORMACJA
 2. Jeżeli ktoś dokonuje opłaty w kasie Urzędu Gminy blankiety do opłaty nie są wymagane,  wystarczy podać nazwisko i imię.
 3. Jeśli opłaty dokonywane są w banku lub na poczcie należy uzyskać blankiety wpłat w Urzędzie Gminy w Lelisie w pokoju nr 6 w godzinach pracy urzędu.  W tej sprawie można również dzwonić do Urzędu Gminy pod nr telefonu: /29/ 761-19-87 .
 4. Do opłaty przez Internet, blankiety również nie są wymagane  wystarczy numer konta.


Do końca 2014 r. wysokość opłat nie ulegnie zmianie.

Terminy dokonywania opłat:

 • Za lipiec i sierpień do 10 września 2014 r.
 • Za wrzesień i październik do 10 listopada 2014 r.
 • Za listopad i grudzień do 10 stycznia 2015 r.
Poprawiony: poniedziałek, 15 września 2014 12:23
 
XV JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 września 2014 07:56

BIEGI PRZEŁAJOWEXV Jesienne Biegi Przełajowe pod Patronatem Wójta Gminy Lelis o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, o Puchar Starosty Powiatu Ostrołęckiego odbędą się w dniu 27 września 2014 r. o godz. 10:00 – teren przyległy do stadionu w Lelisie.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie w Z.S. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie – Tel. (29) 761-10-13 lub tel. (29) 761-10-27 do dnia 26.09.2014 r. do godz. 14:00.

 

REGULAMINREGULAMIN

Poprawiony: poniedziałek, 15 września 2014 08:02
 
OBWIESZCZENIE NA 19.09.2014 r. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 września 2014 14:40

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy na dzień 19 września 2014r. (piątek) na godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Lelisie (sala konferencyjna nr 12) z  następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie  Sesji
2. Przyjęcie porządku   obrad
3. Przyjęcie protokołów  z XXXI i XXXII Sesji Rady Gminy
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6. Informacje za rok 2014. o :

a) przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r.
b) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.
c) stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 w tym o wynikach sprawdzianu w klasach szóstych szkół podstawowych i egzaminów gimnazjalnych

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2014-2017
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
c) uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2015”  
d) udzielenia pomocy finansowej
e) wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków z budżetu państwa oraz zagwarantowania wkładu  własnego Gminy
f) wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków z budżetu państwa, Powiatu Ostrołęckiego oraz  zagwarantowania wkładu własnego Gminy
g) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lelis

8. Wolne wnioski i zapytania
9. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
10. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan  Mrozek

Poprawiony: piątek, 12 września 2014 14:45
 
GMINA LELIS W CZOŁÓWCE NAJEFEKTYWNIEJSZYCH BENEFICJENTÓW Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 września 2014 11:17

GMINA LELIS W CZOŁÓWCE NAJEFEKTYWNIEJSZYCH BENEFICJENTÓW
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

3 września 2014 roku podczas VIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wójt Gminy Stanisław Subda otrzymał podziękowanie za aktywny i efektywny udział we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wśród beneficjentów Programu z terenu województwa mazowieckiego Gmina Lelis znalazła się wśród 20 wyróżnionych gmin na 314 gmin województwa mazowieckiego, pod względem efektywności pozyskania i wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.PODZIĘKOWANIE
Świadczy to o dużej aktywności gminy w pozyskiwaniu i wdrażaniu środków unijnych.

Poprawiony: wtorek, 16 września 2014 11:06
 
ARiMR ZAPRASZA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 września 2014 11:22

ARiMR

 

W związku z prowadzoną przez ARiMR kampanią informacyjną o nowych zasadach przyznawania płatności bezpośrednich dla rolników od 2015 roku, Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce we współpracy z Wójtem Gminy Lelis, zaprasza rolników oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie szkoleniowo-informacyjne pt.: "SYSTEM PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE W LATACH 2015-2020"

INFORMACJAZAPROSZENIE

Poprawiony: wtorek, 09 września 2014 11:26
 
INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 września 2014 11:18

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI

Projektu "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok"

INFORMACJAInformacja

Poprawiony: wtorek, 09 września 2014 11:20
 
XIII MEMORIAŁ WŁODZIMIERZA STRZYŻEWSKIEGO Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 września 2014 10:48

Po raz trzynasty uczczono pamięć wybitnego sportowca Włodzimierza Strzyżewskiego, który pozostawił w testamencie wszystkim pokoleniom grę w ringo.
Te prestiżowe zawody zorganizowano 30 sierpnia 2014 r. w Warszawie na stadionie WAT. Zgromadziły one najlepszych ringowców z czołowych klubów ringo oraz reprezentację Białorusi. Całodniowa rywalizacja w 20 kategoriach indywidualnych, trójkowych i dwójkowych, dostarczyła wiele emocji i sportowych wrażeń. Świetną formę sportową prezentowali wszyscy ringowcy włącznie z  najstarszymi uczestnikami turnieju, którzy przed laty rywalizowali z Włodzimierzem Strzyżewskim. Ich sportowa pasja i niesamowity zapał do gry w ringo zasługuje na ogromne uznanie. XIII MEMORIAŁ WŁODZIMIERZA STRZYŻEWSKIEGO

W kategoriach młodzieżowych rywalizowali zawodnicy Kurpiowskiego Towarzystwa Ringo „Kurpiowski Jantar”. Był to bardzo udany start, szesnastu zawodników zdobyło 15 medali. Najlepiej spisały się kadetki zajmując w kategorii indywidualnej całe podium.

 • 1m. Sandra Szymczyk - Lelis,
 • 2m. Izabela Pędzich- Nasiadki,
 • 3m. Karina Kopeć- Lelis

oraz młodziczki

 • 1m Kamila Duszak- Nasiadki,
 • 3m.Roksana Prusaczyk- Nasiadki

i kadeci

 • 1m Konrad Surgiewicz-Lelis,
 • 3m.Bartek Bloch-Nasiadki.

Poprawiony: poniedziałek, 08 września 2014 11:01
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 05 września 2014 15:04

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LELIS
Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014 R.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Lelis zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 47

MAPA GMINY

MAPA GMINY

GOSP. KOMUNALNA

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

KALENDARIUM

poprzednim miesiącu wrzesień 2014 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 36 1 2 3 4 5 6 7
week 37 8 9 10 11 12 13 14
week 38 15 16 17 18 19 20 21
week 39 22 23 24 25 26 27 28
week 40 29 30

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80