• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PROGRAM RODZINA 500+

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

INFORMACJA - AKCYZA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 stycznia 2017 10:43

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa  się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.ON

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lelisie (pok. Nr 4) w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2017 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w  okresie  6 miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia wniosku (od 1 sierpnia 2016 r.  do  31 stycznia 2017 r.).

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lelis.pl

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2017 r. – 1,00 zł /litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota rocznego limitu tj. 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.

 
ZAWIADOMIENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 stycznia 2017 09:39

ZAWIADOMIENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie_31.12.2016 r.

 
OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 stycznia 2017 09:30

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 30.12.2016.

 
OGŁOSZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 09 stycznia 2017 16:34

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

ZAWIADOMIENIEOgłoszenie_04.01.2017.

Poprawiony: poniedziałek, 09 stycznia 2017 16:37
 
APEL Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 stycznia 2017 16:28

MR APEL GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

APEL
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

 

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób j est utrzymywany;
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Poprawiony: czwartek, 05 stycznia 2017 16:39
 
OBWIESZCZENIE - SESJA RADY GMINY Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 stycznia 2017 15:11

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie zawiadamiam, że  zwołuję  XX sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 13 stycznia 2017 r. (piątek) na godz.12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Lelisie  nr 12 z  następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Interpelacje i wnioski radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za  korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis,
5. Wolne wnioski i zapytania,
6. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania,
7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

Poprawiony: czwartek, 05 stycznia 2017 15:16
 
OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 stycznia 2017 16:42

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ostrołęki

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 27.12.2016.

 
OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 stycznia 2017 16:38

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie.

 
OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 grudnia 2016 10:00

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 22.12.2016 r.

 
ZAWIADOMIENIE 27.12.2016 r. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 grudnia 2016 10:51

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy: Postępowania administracyjnego w sprawie uznania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 709, 717/3, 717/4 o łącznej pow. 7,7365 w miejscowości Obierwia gm. Lelis za wspólnotę gruntową - w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.)

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie 27.12.2016 r.

 
OBWIESZCZENIE 22.12.2016 R. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 27 grudnia 2016 11:00

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Białymstoku

Dotyczy: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP. GZOCIĄG

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 22.12.2016 r

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 85

TŁUMACZ STRONĘ

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

KFSdW

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80