• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

OBWIESZCZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 listopada 2015 15:15

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Środowiska

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIEObwieszczenie_17_11_2015 r.

Poprawiony: poniedziałek, 23 listopada 2015 15:19
 
FINAŁ KONKURSU RECYTATORSKIEGO "KURPIE ZIELONE W LITERATURZE" Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 listopada 2015 14:50

18 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelisie odbył się finał Konkursu Recytatorskiego "Kurpie Zielone w literaturze" w kategorii uczniów gimnazjów.
Do konkursu przystąpiło 29 osób - uczniów gimnazjów, w tym: w kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie - 16 osób, w kategorii gadki kurpiowskiej - 13 osób. Uczestnicy reprezentowali gminy: z powiatu ostrołęckiego: Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, z powiatu szczycieńskiego (woj. Warmińsko-mazurskie): Rozogi. FINAŁ KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Komisja w składzie: Sabina Malinowska, Anna Nadwodna i Krystyna Kipert postanowiła przyznać nagrody:

W kategorii recytacji wiersza o Kurpiowszczyźnie:
I nagroda - Damian Szczubełek - Gmina Lelis
II nagroda - nie przyznano
III nagroda - Wiktoria Nalewajek - Gmina Lelis
IV nagroda - Julia Kubeł - Gmina Olszewo-Borki i Zuzanna Madej - Gmina Rozogi
Wyróżnienia - Zofia Majewska - Gmina Myszyniec, Wiktoria Mróz - Gmina Czarnia, Anna Tyc - Gmina Olszewo Borki

W kategorii gadki kurpiowskiej:
I nagroda - Kacper Wołosz - Gmina Lelis
II nagroda - Natalia Trzaska - Gmina Olszewo Borki
III nagroda - Jakub Szymołon - Gmina Kadzidło i Kamil Szyszka - Gmina Kadzidło
Wyróżnienia - Julian Jakub Drężek - Gmina Myszyniec, Jan Karczewski - Gmina Lelis, Paulina Szyszka - Gmina Myszyniec

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe i książkowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce, Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelisie i Oddział Ostrołęcki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pozostali uczestnicy eliminacji finałowych otrzymali nagrody upominkowe za udział w Konkursie.
Nagrodzeni z Gminy Lelis to uczniowie z GP w Łęgu Przedmiejskim i GP Obierwia.

Tekst: Barbara Sęk

 
OBWIESZCZENIE NA 27.11.2015 R. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 19 listopada 2015 17:16

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję VIII  sesję  Rady Gminy  Lelis  na dzień
27 listopada 2015 r. (piątek)  na godz. 9:00 w lokalu Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie z  następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu  z VII Sesji Rady Gminy
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6. Informacje  o :

a) podsumowanie rywalizacji sportowej w roku  szkolnym 2014/15
b) realizacji działań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych w roku 2015
c) przewodniczącego rady gminy o analizie oświadczeń majątkowych radnych
d) wójta gminy o analizie oświadczeń majątkowych sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2015-2018
b) zmiany uchwały budżetowej na  rok 2015
c) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016  rok”  
d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
e) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lelis na lata 2016-2020
f)  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
h) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
i) nadania statutu sołectwu Aleksandrowo
j) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lelis do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację powyższego projektu

8. Wolne wnioski i zapytania
9. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
10. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

Poprawiony: czwartek, 19 listopada 2015 17:22
 
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 listopada 2015 10:00

WOJEWODA MAZOWIECKI

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Dotyczy: „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 KV w relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 KV w relacji Ostrołęka - Olsztyn”

OBWIESZCZENIEObwieszczenie z dnia 9.11.2015 r.

Poprawiony: piątek, 13 listopada 2015 10:09
 
BIEGI PRZEŁAJOWE 2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 06 listopada 2015 12:36

NAJLEPSI BIEGACZE JESIENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH LELIS 17.10.2015

Do dekoracji oraz nagrodzenia po każdym biegu zapraszano pierwszych sześciu biegaczy, ale na podium stawało tylko trzech i oto ich nazwiska:

kategoria – przedszkola (krasnale) dziewczęta rocznik 2009:
1. Aleksandra Sęk, SP Lelis, biegi_przelajowe
2. Maja Kur, SP Białobiel,
3. Julita Prusaczyk, SP Lelis;

krasnale, chłopcy rocznik 2009:
1. Filip Parzych, SP Lelis,
2. Kacper Mróz, SP Obierwia,
3. Miłosz Niechoda, SP Łęg Starościński; klasa I,

dziewczęta rocznik 2008, dyst. 300 m:
1. Wiktoria Laskowska, SP Olszewka,
2. Nicola Piasta, SP Olszewka,
3. Paula Nasiadka, SP Nasiadki;

Poprawiony: piątek, 06 listopada 2015 12:43
Więcej…
 
WIEŚCI GMINNE NR 6 (63) – LISTOPAD 2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 06 listopada 2015 12:05

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 6 (63) - listopad 2015 r. WIEŚCI GMINNE

 
KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZABYTEK NA PIERWSZYM PLANIE” Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 06 listopada 2015 09:06

KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZABYTEK NA PIERWSZYM PLANIE”

Być może podczas wakacyjnych wędrówek natknąłeś się na zabytek architektury drewnianej, który kryje w sobie zaklętą historię. Zrobiłeś zdjęcie? Prześlij je do nas! Jeśli nie, weź aparat
i korzystając z uroków złotej polskiej jesieni, wybierz się na poszukiwania chat
i dworków, kapliczek przydrożnych, kościołów i cerkwi, karczm, leśniczówek i innych drewnianych budowli. Uwiecznij na fotografii to, co wraz z nieubłaganym upływem czasu znika z mazowieckiego krajobrazu. Odkryj historię w drewnie zaklętą! KONKURS - ZABYTEK

Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni.

Jak wziąć udział w konkursie?

Wyślij e-maila na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W temacie wpisz ”Zaklęte w drewnie” i załącz zdjęcie oraz formularz zgłoszeniowy.

Formularz wraz z regulaminem konkursu dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/konkursy-fotograficzne/art,13,konkurs-fotograficzny-zabytek-na-pierwszym-planie.html.

Termin nadsyłania zdjęć

30 października – 20 listopada 2015 r.

Kto może przystąpić do konkursu?

Każda osoba zajmująca się fotografią profesjonalnie i amatorsko. Jeśli nie masz 18 lat, musisz przedstawić zgodę rodziców, bądź opiekunów.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 listopada 2015 16:29

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

OBWIESZCZENIEObwieszczenie 28.10.215 r.

 
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 października 2015 13:20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.61 § $ ustawy z dnia 14 czerwca 2960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Wójt Gminy Lelis

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Lelis o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych nr 250603 W i 250632 W w miejscowości Białobiel wraz z budową łącznika”.

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie

 
ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 października 2015 09:34

Zapytanie ofertowe
w celu rozeznania rynku w sprawie zakupu działki budowlanej.

Powiat Ostrołęcki zaprasza, w ramach rozeznania rynku, do składania ofert w celu zakupu niezabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na zorganizowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia tzw. "Domu dla dzieci"

ZAPYTANIE OFERTOWEZapytanie ofertowe

 
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 25 października 2015 12:44

ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2015 WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.

ZARZĄDZENIEZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2015

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 65

TŁUMACZ STRONĘ

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PKW

PKW

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIE


WFOŚiGW

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

NFOŚiGW

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

POLECAMY

STADION

POKL

Ulti Clocks content

KANAŁ RSS

feed-image Wpisy

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80