• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

STADION LELIS

PRZEBUDOWA STADIONU W LELISIE - "Wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów wiejskiej gminy Lelis poprzez przebudowę zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie" - projekt współfinansowany z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach projektu vii "tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego".
Działanie 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji" Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013.

UE

GOK-O

GOK-O

 

Celem GOK-O jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje GOK-O przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 maja 2015 13:56

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy  Lelis w sprawie  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, Rada Gminy  Lelis w drodze uchwały wyraziła wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis. Na ten cel Gmina pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis".

Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gmina będzie mogła w przyszłości uzyskać dofinansowanie do różnego rodzaju inwestycji, takich jak np.: termomodernizacja budynków, wymiana indywidualnych źródeł ciepła czy modernizacja oświetlenia ulicznego. Tego typu działania wpłyną korzystnie na rozwój naszej gminy oraz poprawę stanu środowiska, a tym samym na poprawę jakości życia mieszkańców.

Apelujemy do mieszkańców Gminy  oraz przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Gminy o wypełnienie ankiet dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy Lelis  oraz na stronie internetowej.

Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby, możliwości i zamiary przedsiębiorców i mieszkańców Gmin Lelis  w zakresie działań objętych planem.

W celu omówienia powyższych zagadnień organizujemy spotkanie Interesariuszy, na które zapraszamy w dniu 31 maja 2015 r. w godzinach 11 do 13   w budynku Gminnego Ośrodka Kulturalno – Oświatowego w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis

ZAPRASZAMY !!!

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do aktywnego współudziału w tworzeniu Planu.  W tym celu zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym spotkaniu informacyjnym i wypełnienia ankiety dostępniej na stronie internetowej gminy www.lelis.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

Wypełnioną ankietę można złożyć do dnia 1 czerwca 2015 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Lelis, przesłać na adres: ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis lub drogą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub bezpośrednio do wykonawcy planu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: poniedziałek, 25 maja 2015 13:57
 
POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 maja 2015 11:33

VII EDYCJA KONKURSU
NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
„POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

KONKURS - INFORMACJAKONKURS - informacja

KONKURS - INFORMACJARegulamin konkursu

KONKURS - INFORMACJAKarta zgłoszeniowa

Poprawiony: poniedziałek, 25 maja 2015 11:40
 
OBWIESZCZENIE Z DNIA 21.05.2015 r. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 maja 2015 11:13

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Środowiska

OBWIESZCZENIE z dnia 20 maja 2015 r.OBWIESZCZENIE  z dnia 21 maja 2015 r.

 
OBWIESZCZENIE Z DNIA 21 MAJA 2015 R. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 maja 2015 11:13

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Środowiska

OBWIESZCZENIE z dnia 20 maja 2015 r.OBWIESZCZENIE  z dnia 21 maja 2015 r.

Poprawiony: poniedziałek, 25 maja 2015 11:14
 
OBWIESZCZENIE Z DNIA 20 MAJA 2015 R. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 maja 2015 11:09

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Środowiska

OBWIESZCZENIE z dnia 20 maja 2015 r.OBWIESZCZENIE  z dnia 20 maja 2015 r.

 
OBWIESZCZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 maja 2015 10:49

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 119
w Lelisie z dnia 14 maja 2015 roku

Okręgowa  Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu ostrołęckiego, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r, uprawnieni do głosowania mieszkańcy z terenu całej Gminy Lelis głosować będą w budynku Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie ul. Szkolna 48. WYBORY MIR

Głosowanie przeprowadzone zostanie w godzinach: 8:00 – 18:00

OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE

Poprawiony: poniedziałek, 25 maja 2015 11:20
 
OBWIESZCZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 maja 2015 10:31

OBWIESZCZENIE 
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 119
w Lelisie z dnia 14 maja 2015 roku

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 15 Uchwały nr 8/2015 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu ostrołęckiego, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 roku, zarejestrowani zostali następujący kandydaci na członka Rady Powiatu Mazowieckiego Izby Rolniczej: WYBORY MIR

OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE

Poprawiony: poniedziałek, 25 maja 2015 11:20
 
OBWIESZCZENIE NA 27.05.2015 R. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 maja 2015 10:13

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję V uroczystą sesję  Rady Gminy Lelis na dzień 27 maja 2015 r. (środa)  na godz. 13:00 w sali konferencyjnej  Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Lelis
4. Interpelacje i wnioski radnych
5.  "XXV-lecie Samorządu Gminnego"

a) wystąpienie Wójta Gminy
b) wręczenie odznaczeń
c) wręczenie statuetek okolicznościowych

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na  lata 2015-2018
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

7.  Wolne wnioski i zapytania
8.  Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i  zapytania
9.  Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

Poprawiony: środa, 20 maja 2015 10:16
 
DZIEŃ DZIECKA 2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 maja 2015 16:43

Ty także możesz zostać Wójtem Gminy Lelis!

Uczniowie, przed każdym z Was stoi szansa aby przez jeden dzień – 1 czerwca 2015 r. rządzić Gminą Lelis. To bardzo proste, wystarczy tylko napisać interesujący artykuł, opowiadanie, porywający wiersz lub przygotować pracę plastyczną dotyczącą Gminy Lelis.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VI Szkół Podstawowych w Gminie Lelis. Prace mogą zawierać wszelkie informacje dotyczące naszej Gminy, wszystko co wiąże się z Gminą Lelis.

Prace oceniała będzie powołana przez Wójta Gminy Komisja Konkursowa. DZIEŃ DZIECKA 2015

Z każdej Szkoły Podstawowej zostaną wyłonione 2 najlepsze prace zgłoszeniowe.  W sumie zostanie wyłonionych 16 zwycięzców, w tym autor najlepszej pracy otrzyma jednodniowy tytuł Wójta Gminy Lelis.  Zwycięzca konkursu będzie mógł podejmować pewne decyzje - oczywiście przy wsparciu Pana Wójta Stefana Prusik.

Praca „Wójta – ucznia” oraz Rady Gminy Lelis rozpocznie się w poniedziałek
(1 czerwca) o godz. 11.00, a zakończy o godz. 13.00.

O stanowisko „Wójta – ucznia” może ubiegać się każdy uczeń klasy I – VI Szkół Podstawowych w Gminie Lelis. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie, przygotowanie i dostarczenie do Dyrektora Szkoły artykułu, opowiadania, wiersza lub pracy plastycznej dotyczącej Gminy Lelis.

Ostatecznym terminem składania prac jest 27 maj 2015 r., miejsce składania prac: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07 – 402 Lelis.

W celu zapewnienia sprawnej organizacji  pracy prosimy o składanie prac konkursowych za pośrednictwem Dyrektorów Szkół Podstawowych.

Wymogi dotyczące prac konkursowych:

 • Artykuł, opowiadanie lub wiersz musi być napisany przez uczniów klasy IV - VI Szkół Podstawowych z terenu gminy Lelis.

Artykuł, opowiadanie, wiersz należy dostarczyć w wersji papierowej (pisanej na komputerze) oraz na płycie CD.

 • Prace plastyczne wykonane w różnej, dowolnej technice muszą być przygotowane przez uczniów klas I – III Szkół Podstawowych.
 • Wszystkie prace konkursowe muszą zawierać: imię i nazwisko autora, numer klasy oraz nazwę SP, wraz ze wskazaniem opiekuna/nauczyciela ze Szkoły.
 • Autorzy prac konkursowych muszą wyrazić zgodę na opublikowanie swojej pracy na stronie Gminy Lelis, w lokalnej gazecie „Wieści Gminne” oraz na dalsze wykorzystanie na potrzeby Gminy Lelis.

Drodzy uczniowie serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Poprawiony: wtorek, 19 maja 2015 16:48
 
OBWIESZCZENIE Z DNIA 14.05.2015 r. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 maja 2015 10:50

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia.

OBWIESZCZENIE Z DNIA 14.05.2015 r.OBWIESZCZENIE Z DNIA 14.05.2015 r.

 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 maja 2015 10:58

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag
i propozycji do projektu to 19 czerwca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2015. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”. Uwagi do programu mogą dotyczyć np.:

 1. celów współpracy - § 2 programu,
 2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
 3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
 4. priorytetowych zadań publicznych na 2016 rok - § 15 -22 programu,
 5. środków finansowych planowanych na realizację programu – § 28 programu,
 6. pozostałych zapisów programu.

W dniu 12 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu w roku 2016 ze środków z dochodów własnych województwa na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać przeznaczona kwota 4 344 750,00 zł. Kwota ta wynika z „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”. Poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym finansowane będą ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, z dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków spoza dochodów własnych województwa realizowane będą zadania z obszaru polityki społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Prosimy o zgłaszanie propozycji na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2016:

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje przewidziane zostały na przełomie sierpnia i września br.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE formularz_program_2016

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 58

TŁUMACZ STRONĘ

MAPA GMINY

MAPA GMINY

GOSP. KOMUNALNA

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

KALENDARIUM

poprzednim miesiącu maj 2015 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 18 1 2 3
week 19 4 5 6 7 8 9 10
week 20 11 12 13 14 15 16 17
week 21 18 19 20 21 22 23 24
week 22 25 26 27 28 29 30 31

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80