• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

ANKIETA

ANKIETA odpady

Ankieta dla mieszkańców gminy o segregacji:

Wypełnij ankietę

GOSP. KOM.

odpady

odpady

 

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że z dniem 1 maja 2016 r. zmieniły się stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

  • odpady zbierane w sposób selektywny: 25 zł. miesięcznie
  • odpady zbierane w sposób zmieszany: 40 zł. miesięcznie.

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PROGRAM RODZINA 500+

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 września 2016 13:24

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"

ZARZĄDZENIEZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 27 września 2016 r.

ZARZĄDZENIEOGŁOSZENIE

FORMULARZ FORMULARZ zgłoszenia opinii i uwag do projektu

 
MAMMOGRAFIA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 września 2016 10:28

Zbliża się październik miesiąc walki z rakiem piersi. W tym czasie szczególnie warto pamiętać o zdrowiu swoim i kobiet w swoim otoczeniu.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia. MAMMOGRAFIA

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

Może miesiąc walki z rakiem piersi okaże się dla pań odpowiednim czasem do zgłoszenia się na badanie, pomoże przełamać lęk i zyskać spokój o swoje zdrowie?

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

  • Rzekuń – 3 października przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Kościuszki
  • Ostrołęka – 3 i 4 października przy Domu Handlowym Kupiec (przy scenie), ul. Kopernika 7/15

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Bezpłatne badania dla pań w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat

Realizowane w ramach projektu finansowanego z Funduszy Norweskich. Wymagane jest skierowanie lekarskie. Szczegóły dotyczące tych badań oraz wzór druku dostępne na stronie internetowej www.fundusze.mammo.pl

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

MAMMOGRAFIASkierowanie na badanie funduszowe

 
OBWIESZCZENIE 15.09.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 września 2016 16:14

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 15.09.2016 r.

 
JUBILEUSZ 60, 50 I 25-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 września 2016 16:54

Uroczystość jubileuszu 60, 50 i 25- lecia pożycia małżeńskiego  w dniu  15 września 2016r. rozpoczęła się w kościele parafialnym w Lelisie, gdzie jubilaci wysłuchali zorganizowanej w tym celu mszy świętej oraz ponowili przyrzeczenia małżeńskie, jakie wypowiadali przed laty zawierając małżeństwo.

Druga część uroczystości rozpoczęła się w Centrum Kultury – Sportu i Biblioteki w Lelisie. JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻĘŃSKIEGO
Jubilatów jak i gości zaproszonych na tę uroczystość powitał Wójt Gminy Stefan Prusik.
Złożono wszystkim jubilatom życzenia jeszcze długich lat wspólnego pożycia małżeńskiego.
Następnie wszystkie pary obchodzące jubileusz 60, 50 i 25-lecia pożycia małżeńskiego  wziąwszy się za ręce powtarzali za kierownikiem USC Czesławą Ziemak  ( najpierw mężowie, następnie żony) słowa podziękowania pod adresem współmałżonka „W dniu naszego jubileuszu dziękuje ci żono/mężu że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe, wyrażam podziękowanie za okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę. Przyrzekam nadal że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo było nadal szczęśliwe”.
Następnie Wójt Gminy Stefan Prusik i Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski dokonali aktu dekoracji jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego przyznanymi przez Prezydenta RP medalami „ Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”  oraz wręczyli tym jubilatom księgi ozdobne życzeniami i upominki.
Życzenia i upominki wręczono również parom obchodzącym 60 i 25-lecie pożycia małżeńskiego.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości Wójt Gminy zaprosił wszystkich jubilatów i gości zaproszonych na symboliczną lampkę szampana. Jubilatom tradycyjnie zaśpiewano „Sto lat”.
Następnie zaproszono wszystkich do wysłuchania i obejrzenia występów artystycznych zorganizowanych specjalnie na tę uroczystość przez CK-BIS w Lelisie.
W uroczystości tej wzięło udział  9 par obchodzących swoje 50-lecie pożycia małżeńskiego oraz 2 pary obchodzące 60-lecie pożycia małżeńskiego i 18  par obchodzących 25-lecie pożycia małżeńskiego.

Poprawiony: piątek, 23 września 2016 12:47
 
100-LETNIE URODZINY Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 września 2016 11:33

W dniu 13 września 2016 r. mieszkanka  Lelisa Pani Stanisława Puchalska obchodziła swoje 100-letnie urodziny. Urodziła się 13 września 1916 r. w miejscowości Strzałki. Jubilatką opiekuje się jedyny syn z synową. Doczekała się czworo wnucząt, dwanaście prawnucząt i siedmioro praprawnucząt.
Uroczystość ta zgromadziła wokół jubilatki część rodziny oraz przedstawicieli: Urzędu Wojewódzkiego, KRUS i Urzędu Gminy w Lelisie .
Wszyscy złożyli jubilatce życzenia przeżycia w zdrowiu jeszcze długich lat. 100_LAT_SPUCHALSKA
Oprócz życzeń, kwiatów jubilatka otrzymała list gratulacyjny od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Beaty Szydło, który odczytał Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski  natomiast Kierownik Placówki Terenowej KRUS Roman Szewczak przekazał na ręce jubilatki dokumenty uprawniające do specjalnego dodatek comiesięczny do emerytury a od władz gminy Lelis  upominki, które przekazali Wójt Gminy Stefan Prusik i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Czesława Ziemak.

Po życzeniach wszyscy odśpiewali „Dwieście lat” oraz wznieśli toast lampką szampana.

Tekst: Czesława Ziemak - Kierownik USC

 
KOMUNIKAT 02.09.2016 r. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 14 września 2016 08:26

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Dotyczy: Utylizacji padłej trzody chlewnej.

OBWIESZCZENIE 23.08.2016Komunikat 02.09.2016 r.

Poprawiony: środa, 14 września 2016 08:38
 
OBWIESZCZENIE 06.09.2016 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 września 2016 13:28

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 06.09.2016 r.

Poprawiony: wtorek, 13 września 2016 13:30
 
ZAWIADOMIENIE 09.09.2016 r. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 09 września 2016 09:49

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Dotyczy: Inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej nadziemnej linii SN 15kV "GOWORKI-GRALE"

OBWIESZCZENIEZawiadomienie 08.09.2016

 
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 06 września 2016 12:50

kurpsie_razem_ue.jpg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (limit dostępnych środków: 2 800 000,00 PLN).

ogloszenie_o_naborzeOgłoszenie o naborze

ogloszenie_o_naborzezałącznik 1 do ogłoszenia

ogloszenie_o_naborzezałącznik 2 do ogłoszenia

 
MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 31 sierpnia 2016 14:35

Marszałek Województwa Mazowieckiego
ADAM STRUZIK
Zaprasza do udziału w konkursie

Termin zgłaszania kandydatów: 30 września 2016 r.
Regulamin dostępny na stronie www.dialog.mazovia.pl

Konkurs pod auspicjami
MAZOWIECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
oraz
STOWARZYSZENIA CENTRUM WOLONTARIATU

BARWY WOLONTARIATU INFORMACJAMAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU

formularz_zgloszeniowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

regulamin_konkursu_wolontariat REGULAMIN KONKURSU

 
XXX RAJD SAMOCHODOWY DLA KRWIODAWCÓW Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 31 sierpnia 2016 13:52

XXX RAJD
SAMOCHODOWY DLA KRWIODAWCÓW

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrołęce zaprasza Pana Wójta do współorganizacji "XXX Rajdu Samochodowego dla Krwiodawców" - imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym, która odbędzie się 24 września 2016 r. na trasie Lelis - Lelis.

HDK

ZAPROSZENIEZAPROSZENIE

REGULAMINREGULAMIN

Zapraszamy wszystkich krwiodawców i sympatyków ruchu czerwonokrzyskiego do udziału w tej imprezie.
Zapisy w Biurze Oddziału Rejonowego PCK w Ostrołęce do dnia 16.09.2016 r. - tel. (29) 764-28-22

Organizatorzy

Poprawiony: środa, 31 sierpnia 2016 14:07
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 81

TŁUMACZ STRONĘ

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

KFSdW

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIE


WFOŚiGW

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

NFOŚiGW

FUNDUSZE UNIJNE

FUNDUSZE UNIJNE

POLECAMY

STADION

POKL

Ulti Clocks content

KANAŁ RSS

feed-image Wpisy

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80