• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

WYBORY SOŁTYSA 2015

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH
W SOŁECTWACH NA NA TERENIE GMINY LELIS

WYBORY SOŁTYSA

HARMONOGRAMHarmonogram zebrań

GOK-O

GOK-O

 

Celem GOK-O jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje GOK-O przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 19 stycznia 2015 10:20

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa  się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach ONrolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lelisie (pok. Nr 7) w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2015 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w  okresie  6 miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku (od 1 sierpnia 2014 r.  do 31 stycznia 2015 r.).
Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lelis.pl

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2015 r. – 0,95 zł /litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota rocznego limitu tj. 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.              

Poprawiony: poniedziałek, 19 stycznia 2015 10:24
 
INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 13 stycznia 2015 16:14

INFORMACJA

URZĄD GMINY LELIS ZAWIADAMIA

Urząd Gminy Lelis zawiadamia mieszkańców gminy Lelis, którzy są producentami mleka i chcą uzyskać zaświadczenie o podłączeniu gospodarstwa domowego do istniejącej sieci rozdzielczej wodociągowej, powinni zwracać się do Eksploatatora tej sieci tj. "ASG Inwestycje" s.c., ul. Targowa 26B, 07-410 Ostrołęka. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Eksploatatora jest Pan Grzegorz Dzięgielewski tal. kom. 606-361-691.

Poprawiony: wtorek, 13 stycznia 2015 16:23
 
WIEŚCI GMINNE NR 1 (58) – STYCZEŃ 2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 13 stycznia 2015 13:56

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 1 (58) - styczeń 2015 r. WIEŚCI GMINNE

Poprawiony: wtorek, 13 stycznia 2015 13:57
 
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH W SOŁECTWACH NA TERENIE GMINY LELIS Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 13 stycznia 2015 13:43

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH
W SOŁECTWACH NA NA TERENIE GMINY LELIS

WYBORY SOŁTYSA

HARMONOGRAMHarmonogram zebrań

Poprawiony: wtorek, 20 stycznia 2015 11:08
 
INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 stycznia 2015 15:55

W związku z trwającym okresem zimowym informuję, iż prace wykonywane na drogach gminnych i wewnętrznych ogólnodostępnych będących w zarządzie Wójta Gminy mają na celu złagodzenie skutków zimy a nie całkowitą ich likwidację. Odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych ogólnodostępnych sprawuje Urząd Gminy, który przyjmuje wszelkie zgłoszenia o utrudnieniach. DROGA
Standardem zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lelis jest zapewnienie przejezdności dróg. Odśnieżanie odbywać się będzie po ustaniu silnego wiatru oraz opadów śniegu. Jezdnie będą odśnieżane na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu noże zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg , błoto pośniegowe bądź nabój śnieżny - do 24 godzin. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub silnych wiatrów dopuszcza się przerwy w ruchu  trwające do 48 godzin – po ustaniu zjawisk atmosferycznych. Zwalczanie śliskości odbywać się będzie wyłącznie na odcinkach po których porusza się komunikacja publiczna.

Utrudnienia panujące na drogach gminnych i wewnętrznych ogólnodostępnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Lelisie w godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 7: 45 – 15:45,
 • wtorek: 9:00 – 17:00

pod numerem telefonu (29) 7611988.

Utrudnienia panujące na drogach powiatowych należy zgłaszać do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w dni robocze w  godzinach 7:00 – 15:00  pod numerem telefonu (29) 760 26 53.


Wójt Gminy
/-/ Stefan Prusik

Poprawiony: środa, 07 stycznia 2015 16:05
 
ZAWODY SPORTOWE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 stycznia 2015 14:51

ZAWODY SPORTOWE

 • 11.01.2015 r. Powiatowy Turniej piłki nożnej halowej oldbojów o puchar Wójta Gminy Lelis Stefana Prusika godz. 11:00
 • 18.01.2015 r. Powiatowy Turniej piłki siatkowej Open (w składzie min. 1 kobieta) rozpoczęcie godz. 11:00
 • 24.01.2015 r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego Open (tj. sobota godz.11:00) o nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy Lelis i Wójta Gminy Lelis
 • 25.01.2015 r. Rozpoczęcie Ligi Gminnej Halowej w Piłce Nożnej.

Zgłoszenia drużyn:

 • Dariusz Mróz: tel. 605-529-399; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Maciej Brzeski: tel. 534-100-103.

Termin zgłoszeń do 18.01.2015 r.

SPORT

Poprawiony: środa, 07 stycznia 2015 15:02
 
ZAWIADOMIENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 stycznia 2015 12:27

Urząd Gminy Lelis zawiadamia

Mieszkańcy gminy, którzy posiadają wyroby zawierające azbest (eternit) i chcą się go pozbyć, powinni złożyć w Urzędzie Gminy w Lelisie w pokoju nr 6 w terminie do 30 marca 2015 r. wypełnione druki: AZBEST

 1. Informacja o wyrobach zawierających azbest
 2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Druki są do pobrania w Urzędzie Gminy i na stronach internetowych www.bip.lelis.pl oraz www.lelis.pl .
Gmina będzie ubiegać się o dotacje z WFOŚiGW i z chwilą otrzymania środków eternit odbierzemy bezpłatnie.

ZawiadomienieZawiadomienie

Poprawiony: środa, 07 stycznia 2015 12:51
 
OBWIESZCZENIE Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 02 stycznia 2015 10:25

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Olsztynie

Zawiadamia, że postępowaniem z 22 grudnia 2014 r. uznał o dopuszczeniu Stowarzyszenia Forum Ekologiczno-Edukacyjne z siedzibą w Ostrołęce, ul. Rataja 7, do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki (z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka - Olsztyn), na odcinku od miasta Ostrołęka (w km 0+000 – wyjście ze Stacji Elektroenergetycznej Ostrołęka), przez gminy: Rzekuń, Lelis, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Wielbark, Szczytno do gminy Dźwierzuty (w km 98+914) oraz od miasta Olsztyn (w km 120+085), przez gminę Dywity do gminy Jankowo (w km 136 – podejście do Stacji Elektroenergetycznej Olsztyn Mątki).


OBWIESZCZENIEObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (23.12.2014 r.)

 
INFORMACJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 31 grudnia 2014 13:27

Podajemy do wiadomości wykaz podmiotów, które na dzień dzisiejszy podpisały umowę w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu ostrołęckiego.
Z pozostałymi placówkami rozmowy trwają. NFZ

INFORMACJA Wykaz podmiotów

 

Grażyna Duszak
Kierownik MOW NFZ Delegatura w Ostrołęce

Poprawiony: środa, 31 grudnia 2014 13:40
 
OBWIESZCZENIE NA 30.12.2014 R. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 grudnia 2014 10:31

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję II  Sesję  Rady   Gminy  Lelis  na dzień
30 grudnia  2014 r. (wtorek)  na godz. 12:00
w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Lelisie z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Przyjęcie projektu budżetu gminy na  2015 r.

a) wystąpienie wójta
b) przedstawienie opinii przez Przewodniczących Komisji i przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2015-2018
d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok  2015

6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2014-2017
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
c) nadania nazwy ulicom w miejscowości Łęg Przedmiejski
d) nadania nazwy ulicy w miejscowości Siemnocha
e) przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna ramach – Działania 9.3. - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) –(KONKURS nr 2 /PO IiŚ/9.3/2013)
f) wezwania do usunięcia naruszenia prawa
g) wezwania do usunięcia naruszenia prawa
h) wezwania do usunięcia naruszenia prawa
i) wezwania do usunięcia naruszenia prawa
j) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy na 2015 r.
8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2015 r.  
9.  Wolne wnioski i zapytania
10.  Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
11.  Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Poprawiony: poniedziałek, 22 grudnia 2014 10:36
 
PRZERWY W DOSTAWACH PRĄDU Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 grudnia 2014 14:16

Realizując analizę o zagrożeniach dla funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w związku z nagłym obniżeniem stanu wody na rzece Narew dla ujęciaPRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU Energa Elektrownia Ostrołęka SA sporządzoną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu, związane z możliwością wyłączania jednego bloku energetycznego elektrowni. W związku z powyższym należy być przygotowanym na taką ewentualność.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 52

MAPA GMINY

MAPA GMINY

GOSP. KOMUNALNA

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

BIP

CEIDG

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

KALENDARIUM

poprzednim miesiącu styczeń 2015 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 1 1 2 3 4
week 2 5 6 7 8 9 10 11
week 3 12 13 14 15 16 17 18
week 4 19 20 21 22 23 24 25
week 5 26 27 28 29 30 31

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80